Jobbet "Klinisk assistent: Læge til neurokirurgisk/pædiatrisk PhD-projekt om Cerebellar Mutisme Syndromet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en lægelig PhD-studerende med interesse for grænsefladen mellem neurokirurgi og pædiatri til varetagelse af det igangværende multicenterstudie ”Nordisk-Europæisk studie af Cerebellar Mutisme Syndromet hos børn med tumorer i fossa posterior”.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Neurokirurgisk Klinik og BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet.  
 
Studiet har til formål at undersøge, hvorfor op mod 25 % af alle børn, der opereres for en tumor i fossa posterior rammes af det såkaldte ”Cerebellar Mutisme Syndrom” (CMS). Syndromet er karakteriseret af stumhed, lammelser, balance- og koordinationsbesvær samt følelsesmæssige forstyrrelser, der sætter ind ca. 2-3 dage efter operationen. Studiet startede i 2014 i 20 skandinaviske og baltiske centre med Rigshospitalet som koordinator. Sidenhen er yderligere 8 britiske og hollandske centre stødt til. Yderligere centre forventes at tilslutte sig i løbet af 2017. Der skal inkluderes 500 patienter, hvilket vi forventer nås i 2018.  
 
Vi søger en udadvendt projektorienteret person med lyst til selvstændige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, du kan trives i et miljø, der er præget af nye ideer og ikke lader dig skræmme af, at vejen ikke altid er klart tilrettelagt. Du skal være iderig, initiativrig og indstillet på at arbejde med implementering af nye delprojekter. Det er derfor væsentligt, at du er systematisk og besidder gode samarbejdsevner – både tværfagligt og på tværs af landegrænser. Stillingen forudsætter gode sprogkundskaber i minimum skriftlig og mundtlig engelsk samt flair for tal og statistik. Det er fordel, hvis du erfaring med eller interesse for at arbejde med databaser. 
 
Dit arbejde vil primært bestå af lige dele organisatorisk projektledelse af danske og udenlandske centre og klinisk patientundersøgelse af inkluderede patienter. Med tiden vil dine opgaver desuden omfatte udførelse og sammenskrivning af analyser samt udfærdigelse af manuskripter til publikationer. Det forventes, at du løbende vil være opsøgende i forhold til inkludering af nye centre og præsentation af studiets design og resultater ved videnskabelige kongresser.  
 
Vi tilbyder til gengæld et velfungerende projekt som allerede er i fuld gang. Der er opnået finansiering af PhD-afgiften for alle 3 år.Lønmidler og driftsomkostninger er fuldt finansieret til medio 2018. Der er søgt om midler til dette til resten af projektets varighed, men det forventes at du, i det omfang det bliver nødvendigt, vil bidrage med at søge disse midler.
 
Stillingen er til besættelse d. 1. januar 2017 eller efter aftale og ansættelsen sker for 3 år.  
 
Spørgsmål rettes til læge Morten Wibroe (morten.wibroe@regionh.dk) eller professor Marianne Juhler (marianne.juhler@regionh.dk). 
 
Løn efter overenskomst. Ansøgningsfrist: 15. november 2016.  
 
Søg stillingen via link.