Region Midtjylland

Medicinsk afdeling

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Afdelingslæge/overlæge søges til Lungemedicinsk team

Vi søger en afdelingslæge/overlæge til det lungemedicinske team, pr. 1. september 2017 eller efter aftale.
 
Vi søger en person som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med teamets øvrige speciallæger og yngre læger, sygeplejersker og sekretærer. Vores nye afdelingslæge/overlæge har lyst og vilje til at være en aktiv del af den daglige drift samt udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen.
 
For kvalifikationer henvises i øvrigt til stillings- og funktionsbeskrivelsen. Ansøger skal være speciallæge på tiltrædelsestidspunktet.
 
I det daglige vil lægen have funktioner efter aftale i det lungemedicinske team, som består af lungemedicinsk sengeafsnit og lungeklinikken samt bronkoskopifunktion.
Lungeklinikken varetager alle lungemedicinske områder på hovedfunktionsniveau, og har herudover i samarbejde med Aarhus Universitetshospital funktion med lungecancerudredning. Der er etableret udgående KOL-team og lægen deltager i supervision af de udgående team.
 
Lægen indgår sammen med afdelingens øvrige speciallæger i varetagelse af medicinsk afdelings opgaver i akutafdelingen. I henhold til regionens akutplan deltager lægen i afdelingens akutvagt, med speciallægevagt i tilstedeværelsesvagt ca. 2 gange/ måned. Herudover deltager speciallægen sammen med de øvrige seniorlæger i afvikling af stuegangsfunktion på medicinske sengeafsnit lørdage og søndage, aktuelt ca. 4 gange årligt.
 
Lægen er en del af afsnittets teamledelsesgruppe med speciallæger og afdelingssygeplejersker, hvor det forventes at man deltager aktivt og positivt i udvikling af afdelingen i henhold til afdelingens strategi og mål. Lægen vil indgå i udvikling og implementering af afdelingens organisatoriske opgaver og kvalitetsarbejde, både på teamplan og på afdelingsplan.
 
Lægen vil deltage aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen har yngre læger i klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi. Lægen vil desuden efter aftale deltage i undervisningen i afdelingen i øvrigt. Herudover deltager afdelingen i undervisning af medicinstuderende.
 
Om afdelingen og hospitalet i øvrigt
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler.  Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.
 
Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-109 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
 
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet intern medicin: lungemedicin også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin. Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling, AUH. Afdelingen har desuden en diagnostisk klinik med hæmatologisk ambulatorium, i samarbejde med AUH.
 
Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.
 
Afdelingen er herudover kendetegnet ved
 • faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
 • tværfaglighed har særlig fokus
 • det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
 • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
 • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
 • et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.  En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
ledende overlæge Lene S Mortensen, Tlf.: 78 42 16 01, mail: lenemt@rm.dk
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.
 
Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.
 
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger).
 
Der er sidste ansøgningsfrist mandag den 3. april, kl. 12

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Randers
 • Kontaktperson
  Lene Stouby Mortensen
 • Adresse
  Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Lungesygdomme
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2017
 • Regionens jobnr.
  9413
 • Quick-nr.
  316678
 • Ansøgningsfrist
  03-04-2017


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Randers
 • Adresse
  Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
 • Kontaktperson
  Lene Stouby Mortensen
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Lungesygdomme
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2017
 • Regionens jobnr.
  9413
 • Quick-nr.
  316678
 • Ansøgningsfrist
  03-04-2017

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge/overlæge søges til Lungemedicinsk team"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.