Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte matriklen." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vi har en ledig introduktionsstilling i internmedicin med tilknytning til det lungemedicinske område de dage, du ikke er i vagt, pr. 1. maj 2017 eller efter aftale. 
 
Medicinsk afdeling varetager specialerne lungemedicin, endokrinologi, geriatri, og infektionsmedicin. 
Derudover har afdelingen det lægelige ansvar for modtagelse og behandling af de medicinske patienter i matriklens Akutklinik og den medicinske modtagelse.  
 
I vores Akutklinik og medicinske modtagelse vurderes og behandles patienter med et meget bredt og varieret udbud af sygdomme.  
I afdelingens sengeafsnit arbejder vores læger på alle uddannelsesniveauer under supervision af de tilknyttede overlæger. Der ud over har vi bl.a. en række ambulatorier, herunder flere indenfor de lungemedicinske subspecialer. 
 
Hvad enten du har vagt eller almindelig dagfunktion, vil du opleve at arbejde i teams med fokus på hurtig diagnostik og behandling – og med høj faglig standard, sammenhængende patientforløb, uddannelse og supervision som væsentlige omdrejningspunkter.  
Endelig vil der i et vist omfang være mulighed for at deltage i afdelingens forskningsaktiviteter.  
 
Stillingen vil give dig en bred introduktion til det intern medicinske område og samtidig mulighed for at snuse til det lungemedicinske speciale. 
Vi prioriterer i den forbindelse gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og uddannelse højt.  
 
Dit arbejde vil primært bestå i akut medicinsk udredning og behandling i Akut klinikken og den medicinske modtagelse, samt stuegange og i et vist omfang opgaver i et eller flere af de lungemedicinske ambulatorier.  
 
Du vil indgå i 8-skiftet vagt i 2-holdsdrift. 
 
Vi forventer et fagligt engagement, og at du bidrager til at fastholde vores gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  
Ledende overlæge Finn Rønholt, telefon 38 67 35 55 eller mail: finn.roenholt@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgning med curriculum vitae samt kopi af autorisation via nedenstående link senest onsdag den 29. marts 2017.