Jobbet "Speciallæge / overlæge til Sexologisk Klinik, Psykiatrien Øst, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Speciallæge / Overlæge med funktion i Sexologisk Klinik

Fast stilling som overlæge 20 timer om ugen, eventuelt opdelt i to stillinger af hver 10 timer ugentligt.

Stillingen/stillingerne er vagtfri.

Sexologisk Klinik er organisatorisk en del af Psykiatrisk Klinik Roskilde, Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrisk Klinik udreder og behandler borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner indenfor diagnoserne angst, OCD, social fobi, personlighedsforstyrrelser. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

Den Sexologiske Klinik er en selvstændig regionsfunktion og modtager patienter fra hele Region Sjælland der henvises med et bredt spektrum af sexologiske problemstillinger hos både mænd og kvinder. Klinikkens virksomhed startede i 2011 og der har siden været en støt stigende tilgang af patienter. Udviklingen på dette område forventes at fortsætte over de kommende år.

Aktuelt er godt 120 patienter tilknyttet klinikken, der er igennem de seneste år afsluttet ca. 140-160 patienter per år.

Arbejdsopgaverne består i modtagelse, udredning og behandling af patienter med sexologiske problemstillinger. Der anvendes såvel medicinsk som ikke medicinske behandlingsformer på klinikken. Sexologisk uddannelse, kompetence og erfaring er nødvendigt for at varetage funktionen.

Arbejdsfunktionerne er hidtil varetaget i en årrække af to speciallæger i almen medicin med sexologisk kompetence, som har delt stillingen i mellem sig. En lignende konstellation kan hvis det ønskes forhandles. Både mænd og kvinder opfordres til at søge.

Vores nuværende læger har valgt at gå på pension i løbet af 2017, hvorfor stillingerne ønskes besat snarest, og gerne således at en tids overlap er muligt før nuværende læger stopper, så den nye /de nye læger kommer godt ind i funktionen.

Du/I vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde.  Udover Psykiatrisk klinik Roskilde er der en psykiatrisk klinik i Køge og desuden distriktspsykiatri i Roskilde og Greve/Køge samt opus team til psykosebehandling. Ud over regionsfunktion for Angst og Personlighedsforstyrrelser har Psykiatrien Øst regionsfunktion for skizofreni.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Har du behov for flere oplysninger?
Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 58 53 75 40 eller afsnitsledende overlæge Michael Schmidt, 24 96 46 44.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst her

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS indgåede overenskomster.  

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgning med oplysning om cpr.nr. eksamens år og resultat, tidligere ansættelse bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Ansøgningsfrist 17.04.17

Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter