Jobbet "Introduktionsstilling til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 15-17, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Stillingen er 1-årig - 3800A90-22-i-2. I stillingen indgår specialespecifikke og generelle kurser til introduktionsstillinger.

Når du søger stillingerne, får du

  • Arbejde i en afdeling, hvor ”Patienten er alt”
  • Kolleger med høj arbejdsmoral
  • En arbejdsplads, som sætter tværfagligt samarbejde, dygtigt patientkommunikation og understøttende palliativ behandling højt
  • Glæde ved at arbejde i en dynamisk afdeling med godt arbejdsmiljø

Arbejdet på afdelingen består dels af ambulatoriefunktion i ét eller flere af afdelingens tre diagnoseteams, dels af stuegang og dels af vagtfunktion.

Ud over introduktionslæger, uddanner afdelingen også yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i onkologi, og vi har et dynamisk miljø af yngre læger på flere forskellige niveauer.

Klinisk Onkologisk Afdeling – Sjællands Universitetshospital i Roskilde er en del af den fusionerede Klinisk Onkologisk afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland.

Den opslåede stilling angår funktion på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Dog indgår tre ugers fokuseret ophold i Stråleterapien i Næstved i stillingen.

Vi lægger vægt på, at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til faglige udfordringer og engagement.

Undervisning
Der er ved faste morgenmøder fokus på akademisk faglighed ved undervisning og journalclub for hele lægegruppen, hvor der på skift fremlægges artikler.

Under dit ophold har du mulighed for at blive introduceret til forskning og evt. udarbejde forskningsprojekt.

Kurser
Der vil i forløbet være deltagelse i de almene kurser i Ledelse og Administration og Vejledning i klinikken, samt flere specialespecifikke kurser inden for onkologi og stråleterapi.

Arbejdstilrettelæggelse
På Klinisk Onkologisk afdeling, Roskilde, indgår reservelæger i dækning af forvagt i dagstid 8-17 og weekend 8-15.
Der er ikke aften-/nattevagter. Vagten dækkes i holddrift mellem 3-4 læger.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen,
41 41 18 01.

Ansættelsessamtaler 27.04.17