Jobbet "Overlæge til Medicin 3, neurologi, Slagelse Sygehus, Medicin 3, Neurologi" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 F, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vil du være med til at præge udviklingen og opbygningen af vores neurologiske speciale?

Vil du være en del af et godt tværfagligt samarbejde?

Vi søger en overlægekvalificeret speciallæge i neurologi, som skal bibringe afdelingen flere lægefaglige kompetencer, stor ansvarlighed og en udviklende kultur. 

Gennem stærk faglighed, forskningsaktivitet og et godt positivt arbejdsklima vil vi være med til at sikre mest mulig sundhed for flest mulige patienter. Der ansat en forskningsansvarlig overlæge med tilknyttet forskningslektorat, som fremover har en central funktion med at styrke forskningen.

Vores mission er at have de bedste sammenhængende patientforløb med tilknytning til tværfaglige teams, og vi ser frem til, at du med stor faglighed kan og vil bidrage til dette ved at indgå med engagement og arbejdsglæde.

Har du særlige ønsker om videreuddannelse/ specialisering vil dette blive tilgodeset, det kan blandt andet omfatte fokuseret ophold. Du vil indgå i det eksisterende team af specialister, og diagnosefokus afhænger af kompetence og kvalifikationer. 

Overlægerne dækker bagvagten frem til kl. 18 på hverdage, og til kl. 16 i weekender. Herefter går de i beredskabsvagt.

Om afdelingen
Neurologien er en del af Medicin 3, som har ca. 220 ansatte, og består af det neurologiske og geriatriske speciale. Fagligt er specialerne opdelt.
Neurologi, Slagelse Sygehus består af et sengeafsnit med 20 senge, et ambulatorium og CNU som er et ambulant tilbud som del af det nationale projekt ”Unge med erhvervet hjerneskade”.
Derudover er der afsnit for neurorehabilitering (CNN) med 20 senge placeret på Næstved Sygehus med regionsfunktion.

Der er et tæt tværgående samarbejde i afdelingen, et udbytterigt samarbejde med Neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus, og de andre afdelinger på sygehuset, især Akutafdelingen.

Neurologi, Slagelse Sygehus varetager patienter på hovedfunktionsniveau. Herunder behandling, pleje, genoptræning af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler, som fx epilepsi, multipel sklerose, Parkinson, hjernesvulster og fase II apopleksi patienter.

Om Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.
Dit behov – vores fælles opgave

Yderligere oplysninger
Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Thor Brygge og ledende oversygeplejerske Anne Grethe Raahauge Larsen, som også er afdelingsledelse for Medicin 1.
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte afdelingen, 58 55 95 47.

Ansøgning
Ansøgningen bedes opstillet således, at ansøger forholder sig til hver af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel), da de bruges i forhold til den faglige bedømmelse.

Ansøgning og cv sendes via linket herunder.

Ansøgningsfrist 11.04.17