Jobbet "Overlæge / afdelingslæge til kardiologisk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vi øger aktiviteten og søger nye speciallæger 01.07.17 eller efter aftale

Medicinsk Afdeling er inde i en særdeles attraktiv udvikling med udvidet patientoptag og et højt profileret og innovativt projekt, der samler alle ambulante afsnit i Medicinsk Afdeling under samme tag, hvor de specialespecifikke kompetencer i større grad profileres. Medicinsk Afdeling er i dag en af landets største medicinske, og muliggør at der kan lægges vægt på koordineringen og sammenhængen på tværs af specialerne. Vi åbner i kardiologisk regi en ny brystsmerteklinik med ansvar for triagering og visitation af akutte kardiologiske patienter.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte dine faglige kvalifikationer og kompetencer i videreudvikling inden for kardiologien i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder

  • Højt fokus på opgaver inden for det kardiologiske speciale
  • Godt arbejdsmiljø med en god stemning
  • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab

Vi forventer at du

  • Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi.
  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og formidling
  • Er dynamisk, engageret og visionær
  • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer skal du motivere medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
  • Ved hjælp af klar kommunikation kan du fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser

Sygehusets vision
Holbæk Sygehus er et akutsygehus med egen sygehusledelse og indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbej­de mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Køben­havns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Vi har også et veletableret videnskabeligt samarbejde med Syddansk Universitet.

Holbæk Sygehus er et lokalt forankret akutsygehus for områdets borgere. Vores vision er at tilbyde patienterne sammenhængende og relevante forløb med høj patientoplevet kvalitet.

Vi ser os selv som et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling, der gerne vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme. Holbæk Sygehus satser på velfungerende forskningsmiljøer inden for disse områder.

Vi har fokus på at fastholde Holbæk Sygehus som en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted, der tiltrækker de rigtige medarbejdere.

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i kardiologi, geriatri, lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, og reumatologi, og afdelingen råder over 165 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

Vi har åbnet Medicinsk Fællesambulatorium, som sikrer at patienten på en og samme dag får mulighed for at møde læger fra forskellige medicinske specialer. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor.

Kardiologisk afsnit
Kardiologisk afsnit modtager akutte og intensive patienter. Specialet råder over et kardiologisk ambulatorium og 43 sengepladser fordelt på to sengeafsnit, der er fuldt dedikeret til patienter med kardiologiske problemstillinger, og et kardiologisk ambulatorium. Vi åbner nu tillige en brystsmerteklinik, der modtager akutte kardiologiske patienter med henblik på triagering, visitation og hurtig udredning.

Afsnittet har et højt patientflow med en aktivitet på mere end 4.000 indlæggelser og 16.000 sengedage. Ambulatoriet er velfungerende og med ca. 15.000 årlige besøg. Opgaverne omfatter hjertepakkeforløb og kardiologiske problemstillinger inden for hjerterehabilitering, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt og hypertension samt AK-behandling.

Der er et udviklingsorienteret og forskningsinteresseret miljø i kardiologisk afsnit med det tilknyttede professorat og flere forskningsinteresserede overlæger. Der dedikeres tid og ressourcer til forskning, ligesom der er gode muligheder for tiltrække forskningsmidler.

Specialet er veludstyret, hvor især ekkokardiografifunktionen er højt profileret med nyt 3D-apperatur, ligesom der er et velfungerende samarbejde omkring hjerte-CT-undersøgelser med Røntgenafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale.

Ansættelsen indebærer deltagelse i den fælles medicinske vagt med mindre andet aftales.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Ilan Raymond, 59 48 44 93.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de syv kompetencer.