Jobbet "Uklassificeret lægevikariat/Introduktionslæge til afs. D, specialafs. for skolebørn v/Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Skolebørns Afsnit D Team

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden
 
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. august 2017 eller efter aftale.
 
Specialafsnit for Skolebørn
Afsnittet består af fire ambulatorier: ADHD-Ambulatoriet som primært udreder og behandler børn i skolealderen (7-14 år) med neuropsykiatriske tilstande. OCD-Ambulatoriet som udreder og behandler børn og unge (op til 18/20 år) med primært OCD. Tourette- Ambulatoriet som udreder og behandler børn op til 18/20 år, og en ADHD klinik som følger børn og unge i medicinsk behandling (op til 20 år). På afsnit D er der hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion – jf. Sundhedsstyrelsens Specialevejledning.
 
Ansættelse vil primært være i ADHD ambulatoriet med mulighed for forløb i de andre ambulatorier.
 
Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger svarende til ca. 25 fuldtidsstillinger.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk tlf. 7847 3162 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk tlf. 7847 3185.
Der tilbydes:
  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Et godt arbejdsmiljø.
 
Ledelsen ved BUC har besluttet, at lægerne på BUC, Risskov fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUC, Herning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen
af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk be-
tinget rekrutteringstillæg (Herning).
 
Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her.
 
Ansøgningsfrist: søndag den 21. maj 2017
Ansættelsessamtaler: uge 21
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
 
BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og 562 medarbejdere.