Jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling til Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vi søger en dynamisk yngre læge, der ønsker at uddanne sig til speciallæge i kirurgi. Stillingen er ét-årig og uddannelsesforløbet i stillingen er fokuseret mod at opnå de forventede forudsætninger for et senere hoveduddannelsesforløb i kirurgi. Stillingsnr. 3800J00-30-i-02.

Uddannelsesforløb prioriteres højt, idet afdelingen har uddannelsessøgende læger i kirurgisk introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb, samt KBU. Afdelingen har 3 lektorer, der også er forskningsansvarlige overlæger.

Afdelingen deltager i studenterundervisning (3. sem. cand. fra KU).

Kirurgisk Afdeling

  • Ønsker og støtter at introduktionslægen kommer i gang med eller fortsætter forskning
  • Ønsker at sikre en kirurgisk tankegang mhp. både kirurgiske beslutningsprocesser og hele kirurgiske patient forløb
  • Ønsker at sikre en struktureret uddannelse i appendectomi, hernie og galdekirurgi samt endoskopi
  • Ønsker uddannelsesmæssigt at være inkluderende og superviserende 

Kirurgisk Afdeling har akut kirurgi, benign elektiv kirurgi og børnekirurgi. Daglig kirurgisk aktivitet på 2-3 operationslejer, to ambulatoriestuer samt endoskopiafsnit med seks stuer. Holbæk Sygehus er akutsygehus og har traumemodtagelse. Optageområde på ca. 200.000 borgere.

Akutte indlæggelser foregår via Akutafdelingen med selvstændig lægebemanding.

Kirurgisk forvagt går i 8-skiftet vagt, 2 holdsdrift med 3-holdsværdi. Bagvagt i bunden vagt i tilstedeværelse.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.regionsjaelland.dk under sygehuse.