Jobbet "Delestilling som overlæge el. afdelingslæge ved Akutmodtagelsen og Medicinsk Enhed eller Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens Akutmodtagelse i Hvidovre? 
 
Visioner og planer 
På Hvidovre hospital har vi store planer og visioner om at skabe en fælles akutmodtagelse (FAM), der på sigt skal være indgangsporten for næsten alle akutte indlæggelser fra alle specialer. 
 
Patienten sættes i centrum og patientforløbet skal være karakteriseret af et sikkert og hurtigt udrednings- / behandlingsforløb. Vi arbejder med tidsstyrede patientforløb, hvor et velfungerende flowteam er omdrejningspunktet for de gode forløb med den højeste faglige kvalitet. 
 
Vi er begyndt på denne omstrukturering med implementering af en ”hybrid FAM” model. Denne er karakteriseret ved at sekretærer, sygeplejersker og speciallæger er ansat i FAM’en. For at fremme den proces og sikre en integration mellem de medicinske specialer og Akutmodtagelsen ønsker vi at besætte en eller flere delestillinger mellem Akutmodtagelsen og Medicinsk Enhed eller Infektionsmedicinsk afdeling.  
 
Medicinsk Enhed og infektionsmedicin samarbejder med Akutmodtagelsen. Medicinsk Enhed består af afdelingerne hjertemedicin, lungemedicin og endokrinologi.  
 
Syntes du at dette lyder spændende – så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i akutmodtagelsen. 
 
Arbejdstilrettelæggelse 
Vi forestiller os vagtfunktionen (dag- og A/N) afholdes i Akutmodtagelsen. Speciallægen indgår i bagvagtsfunktion med tilstedeværelse i nattevagt. Vi tilstræber en vagthyppighed på max 2 A/N- vagter pr. måned, samt 2 dagvagter i weekenden (fx lørdag og søndag) hver 5 uge. Dagtiden henlægges til dit valgte medicinske speciale. I dagtiden kan fx indgå forskning, undervisning, speciale ambulatorie eller andre funktioner aftalt med specialet. Det vil også være muligt at sammensætte en ”rotationsstilling” med funktion i specialerne på skift. 
 
Vi forventer at du: 
 • Er speciallæge i et relevant grenspeciale, anæstesiologi eller almen medicin. 
 • Har erfaring med modtagelse og behandlingsansvar for alle typer akutte patienter. I begyndelsen overvejende medicinske men i takt med udbygning også kirurgiske patienter. 
 • Er god til at kommunikere og samarbejde på tværs. 
 • Har erfaring med at lede behandlingsteams og kunne styre patientflow. 
 • Har evner og lyst til selvstændigt at vurdere patienter samt at skabe sikre og hurtige patientforløb. 
 • At du holder af at undervise og supervisere yngre kolleger. 
 
Det du ikke kan, kan vi lære dig – det afgørende er, at du brænder både for det akutte område samt dit speciale, og gerne vil være med til at udvikle og optimere samarbejdet mellem det akutte område og intern medicin sammen med en gruppe dygtige og engagerede kolleger. 
 
Vi tilbyder: 
 • Et hospital og en afdeling med store visioner og planer på akutområdet og integrationen mellem akutområdet og intern medicin. 
 • En fagligt udfordrende men også travl arbejdsplads. 
 • Mulighed for indflydelse på sammensætningen af dine arbejdsopgaver.  
 • Mulighed for faglig sparring. 
 • Mulighed for relevant efteruddannelse. 
 • Mulighed for deltagelse i forskning. 
 • En afdeling hvor der er fokus på det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø. 
 
Arbejdsopgaver: 
 • Modtagelse, triage, undersøgelse, behandling samt visitation af akutte patienter. 
 • Tværfaglig teamledelse mhp. at planlægge og styre specifikke patientforløb. 
 • Undervise og vejlede læger, sygeplejersker og øvrige personale i Akutmodtagelsen. 
 • Være rollemodel for Akutmodtagelsens læger, sygeplejersker og øvrige personale. 
 • Vejlede og rådgive patienter og pårørende. 
 • Mulighed for at ”dyrke” dit speciale 
 
Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 
Deltidsansættelse kan drøftes. 
 
Løn 
Forhandles i forhold til gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger 
Ved henvendelse til Ledende overlæge Christian Rasmussen, tlf. 38 62 24 65 eller ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen, tlf. 38 62 13 76, Akutmodtagelsen. 
 
Du skal sende din ansøgning ved at klikke på ”søg job” her i annoncen. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. maj 2017 - Kl. 12.00. 
 
Samtaler afholdes den 30. og 31.maj. 
 
Om afdelingen 
Vi er i en overgangsfase på vej mod vores ny FAM. I 2020 tages den ny FAM i brug. Det er herefter meningen at FAM’en bliver fælles indgang til hospitalet for alle akutte patienter. 
 
Vi modtager i øjeblikket dagligt i gennemsnit 50 akutte medicinske patienter i 29 senge. Knap 70 procent udskrives direkte fra afdelingen efter endt behandling. Akutmodtagelsen har egne overlæger/speciallæger. De yngre læger er alle ansat i diverse medicinske specialer, men har vagttjeneste i akutområdet. 
 
Derudover rummer afdelingen en skadegang og traumemodtagelse hvor vi har ca. 150 patienter igennem i døgnet, lægevagt, et følge-hjem-team, et Geri-team samt CVI og kørselskontor. 
Vores afdeling er travl, fagligt udfordrende og bemandet af en stor tværfaglig gruppe af professionelle og dygtige kolleger. Vi er ca. 100 sygeplejersker, 60 sekretærer og speciallæger ansat i Akutmodtagelsen. 
 
Amager og Hvidovre Hospital 
Amager og Hvidovre Hospital er en af Region Hovedstaden store virksomheder. Med til hospitalerne hører også Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital. Det fælles optageområde er hele den sydlige del af København. De fusionerede hospitaler er særdeles aktive inden for forskning og udvikling, og målet er at tilbyde patienter den bedste kvalitet af pleje og behandling.