Jobbet "Afdelingslæge søges til Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Øjenafdeling J

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
På Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, er der en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. juli 2017 eller snarest derefter med hovedfunktion på kataraktområdet.
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjenafdelingens faglige profil, herunder afdelingens højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med specialeplanen.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi, som har særlig interesse i at specialisere sig, og som vil dygtiggøre sig indenfor kataraktområdet. Vi søger en afdelingslæge, som kan og vil tage et fagligt medansvar, og som vil være med til at udvikle kataraktområdet indenfor de højt specialiserede områder over en årrække i tæt samarbejde med afdelingens kataraktkirurger og særligt den teamansvarlige overlæge.
 
Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalet og med relevante samarbejdspartnere. Der lægges vægt på interesse for aktiv deltagelse i det videnskabelige og i det organisatoriske arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog og samarbejde, og der forventes loyalitet, åbenhed samt beslutningsdygtighed. Det forventes, at der bidrages til et godt arbejdsmiljø.
 
Øjenafdelingen er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages basisfunktion for den østlige del af Region Midtjylland.

Øjenafdelingen indgår i Hoved-Hjerte-Centret på Aarhus Universitetshospital.
Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde.
 
Øjenafdelingen har en høj forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb i teams med inddragelse af patient og pårørende.

Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Der er tale om en fuldtidsstilling.
 
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes her og skal udfyldes.
 
Funktions- og opgavebeskrivelse for stillingen kan hentes her.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos
Afdelingsledelsen v. Lone Hauritz på 23 71 47 33
Lærerstolsprofessor Toke Bek på 78 46 32 23
Teamansvarlig overlæge Charlotte Corydon på 78 46 32 34
Overlæge Steen Fiil Urbak  på 78 46 32 35
Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 78 46 32 22.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 14. juni 2017 fra kl. 15.00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.