Jobbet "Speciallæge i Radiologi, Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Radiologisk Center, Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder, Sygehus Sønderjylland, søger en speciallæge i Radiologi:
 
Tiltrædelsesdato: 1. august 2017 eller efter aftale
 
Centerbeskrivelse: 
 
Radiologisk Center består af tre klinikker. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams og den enkelte klinik ledes af en klinikledelse bestående af en overlæge og en radiograf/sygeplejerske. 
 
Klinik Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Urologi, ØNH, Neurologi, Intern Medicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Skadestuefunktion. I 2020 flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa.  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Klinikken modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i region Syddanmark.  Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.
 
Klinik Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser.  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi . Der er Level 2 traumemodtagelse. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.
 
Klinik Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af DR, CT og MR. Derudover fungerer afdelingen med ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis. I Tønder findes endvidere Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Sygehus Sønderjylland. Tønder er Sygehus Sønderjyllands sammedagssygehus.
 
Radiologisk Center er uddannelsessted for radiografer, yngre læger og sekretærer. 
 
 
Arbejdsopgaverne i Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder er bl.a.: 
 
Speciallægen forventes at varetage et bredt udsnit af klinikkens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger. UL- og CT-vejledt intervention er nødvendige kompetencer for at varetage vagtfunktionen.  MR-kompetencer er ønskelige, men ikke krav for stillingen. Arbejdet i afdelingen og samarbejdet med klinikerne afspejler i nogen udstrækning radiologens ansvarsområde. Alle afdelingens speciallæger har, som kliniske vejledere, et delansvar for den lægelige videreuddannelse.
 
Hovedansættelsessted er Sønderborg. Der må påregnes begrænset tjeneste i klinikken i Tønder. Speciallægen indgår i vagt i Sønderborg. Aktuelt er der vagt udenfor tjenestestedet.
 
Vagtstrukturen vil løbende skulle tilpasses nye forhold.
 
Med det brede spektrum af undersøgelsestilbud, der fremover tilbydes i Sønderborg, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab. Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du har lyst til at blive medspiller i en velfungerende klinik med spændende arbejdsopgaver og gode kolleger. Dette gælder også selvom du ikke fuldt udfylder den ovenfor beskrevne kompetenceprofil.
 
 
Vi forventer, at du: 
 
Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum. Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk og fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt.
 
Du arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til centerets udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse.
 
Vi tilbyder: 
 
Fastansættelse i en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, er dem der ligger i gode relationer og høj faglighed. Et center der kontinuerligt arbejder hen imod at være det bedste målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.
 
I klinikken har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager personalet i at nå vore målsætninger. Klinikkens teams deltager i udarbejdelse af patientforløb på tværs af centre og klinikker. Herved har personalet direkte indflydelse på at etablere de mest optimale forløb til glæde for vore patienter.
 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de respektive faglige organisationer.
 
Ved overlægeansættelse, vil der i forbindelse med ansættelsesproceduren ske faglig bedømmelse af ansøgeren, før endelig indstilling til ansættelse kan ske.
 
 
Stillingens organisatoriske placering:
 
Nærmeste overordnede er klinikledelsen i Sønderborg / Tønder.
 
 
Yderligere oplysninger:
 
Klinikleder, Overlæge Vanja Helbo Jensen, Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder. 
Telefon / mobil: +45 7997 6658 / +45 20170349 
e-mail: Vania.Helbo.Jensen@rsyd.dk
 
Ovennævnte fremviser gerne klinikken
 
 
Ansøgningen: 
Sendes elektronisk, att.: Klinikleder Overlæge Vanja Helbo Jensen
 
Ansøgningsfrist: 12. juni 2017
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26