Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Speciallæge i Radiologi, Sønderborg

Radiologisk Center, Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder, Sygehus Sønderjylland, søger en speciallæge i Radiologi:
 
Tiltrædelsesdato: 1. august 2017 eller efter aftale
 
Centerbeskrivelse: 
 
Radiologisk Center består af tre klinikker. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams og den enkelte klinik ledes af en klinikledelse bestående af en overlæge og en radiograf/sygeplejerske. 
 
Klinik Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Urologi, ØNH, Neurologi, Intern Medicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Skadestuefunktion. I 2020 flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa.  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Klinikken modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i region Syddanmark.  Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.
 
Klinik Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser.  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi . Der er Level 2 traumemodtagelse. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.
 
Klinik Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af DR, CT og MR. Derudover fungerer afdelingen med ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis. I Tønder findes endvidere Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Sygehus Sønderjylland. Tønder er Sygehus Sønderjyllands sammedagssygehus.
 
Radiologisk Center er uddannelsessted for radiografer, yngre læger og sekretærer. 
 
 
Arbejdsopgaverne i Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder er bl.a.: 
 
Speciallægen forventes at varetage et bredt udsnit af klinikkens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger. UL- og CT-vejledt intervention er nødvendige kompetencer for at varetage vagtfunktionen.  MR-kompetencer er ønskelige, men ikke krav for stillingen. Arbejdet i afdelingen og samarbejdet med klinikerne afspejler i nogen udstrækning radiologens ansvarsområde. Alle afdelingens speciallæger har, som kliniske vejledere, et delansvar for den lægelige videreuddannelse.
 
Hovedansættelsessted er Sønderborg. Der må påregnes begrænset tjeneste i klinikken i Tønder. Speciallægen indgår i vagt i Sønderborg. Aktuelt er der vagt udenfor tjenestestedet.
 
Vagtstrukturen vil løbende skulle tilpasses nye forhold.
 
Med det brede spektrum af undersøgelsestilbud, der fremover tilbydes i Sønderborg, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab. Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du har lyst til at blive medspiller i en velfungerende klinik med spændende arbejdsopgaver og gode kolleger. Dette gælder også selvom du ikke fuldt udfylder den ovenfor beskrevne kompetenceprofil.
 
 
Vi forventer, at du: 
 
Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum. Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk og fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt.
 
Du arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til centerets udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse.
 
Vi tilbyder: 
 
Fastansættelse i en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, er dem der ligger i gode relationer og høj faglighed. Et center der kontinuerligt arbejder hen imod at være det bedste målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.
 
I klinikken har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager personalet i at nå vore målsætninger. Klinikkens teams deltager i udarbejdelse af patientforløb på tværs af centre og klinikker. Herved har personalet direkte indflydelse på at etablere de mest optimale forløb til glæde for vore patienter.
 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de respektive faglige organisationer.
 
Ved overlægeansættelse, vil der i forbindelse med ansættelsesproceduren ske faglig bedømmelse af ansøgeren, før endelig indstilling til ansættelse kan ske.
 
 
Stillingens organisatoriske placering:
 
Nærmeste overordnede er klinikledelsen i Sønderborg / Tønder.
 
 
Yderligere oplysninger:
 
Klinikleder, Overlæge Vanja Helbo Jensen, Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder. 
Telefon / mobil: +45 7997 6658 / +45 20170349 
e-mail: Vania.Helbo.Jensen@rsyd.dk
 
Ovennævnte fremviser gerne klinikken
 
 
Ansøgningen: 
Sendes elektronisk, att.: Klinikleder Overlæge Vanja Helbo Jensen
 
Ansøgningsfrist: 12. juni 2017
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26
 
 
 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
 • Kontaktperson
  Elisabeth Landkildehus
  elisabeth.landkildehus@rsyd.dk
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2017
 • Regionens jobnr.
  200422
 • Quick-nr.
  318990
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2017


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Kontaktperson
  Elisabeth Landkildehus
  elisabeth.landkildehus@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2017
 • Regionens jobnr.
  200422
 • Quick-nr.
  318990
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2017

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæge i Radiologi, Sønderborg"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.