Jobbet "Afdelingslæge til gastroenterologisk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Akacievej 17, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

I Medicinsk Afdelings gastroenterologiske afsnit er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 01.08.17 eller efter aftale.

Medicinsk Afdeling er inde i en særdeles attraktiv udvikling med stort patientindtag og et højt profileret innovativt projekt, der samler alle ambulante afsnit i afdelingen under samme tag, hvor de specialespecifikke kompetencer i stor grad profileres.

Medicinsk Afdeling er i dag med af landets største medicinske og muliggør at der kan lægges vært på koordineringen og sammenhængen på tværs af specialerne.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte dine faglige kompetencer inden for gastroenterologi i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder

  • Højt fokus på opgaver inden for det gastroenterologiske speciale
  • Godt arbejdsmiljø med god stemning
  • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i tæt samarbejde med den lægelige stab

Vi forventer at du

  • Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi
  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og formidling
  • Er dynamisk, engageret og visionær
  • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer skal du motivere medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
  • Ved hjælp af klar kommunikation kan du fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi, geriatri og neurorehabilitering, lungemedicin/allergologi og reumatologi, og afdelingen råder over 165 stationære sengepladser.

Medicinsk gastroenterologisk afsnit, ambulatorium og skopifunktion

Sengeafsnit

Sengeafsnittet består af 20 gastroenterologiske sengepladser.

Der vil være stuegangsfunktion med behandling, planlægning og udredning af både gastroenterologiske og intern medicinske patienter.

Ambulatorium

Det gastroenterologiske ambulatorium er i dag et velfungerende ambulatorium med ca. 3.500 besøg årligt. Vi planlægger at udvide funktionen inden for flere af specialets delområder.

Skopifunktion

Skopier varetages i samarbejde med Kirurgisk Afdeling. Medicinsk afdeling udfører, gastro-, kolo- og sigmoideoskopi.

Lægestab

Speciallægestaben består af en specialeansvarlig overlæge og tre gastroenterologiske overlæger.

Den samlede lægestab tilknyttet gastroenterologisk sengeafsnit er fem overlæger og et antal reservelæger i uddannelsesstillinger.

Ud over ambulatorievirksomheden vil der være tilsyn på diverse andre afdelinger på sygehuset, samt telefonisk rådgivning, både internt og eksternt.

Stillingsfunktion og kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med kvalificeret speciallæge i intern medicin/medicinsk gastroenterologi.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen indebærer deltagelse i den fælles medicinske vagt, som er tilstedeværelsesvagt til kl. 21.00 og herefter tilkald fra hjemmet.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.