Jobbet "Introstillinger, Mave- og Tarmkirurgi" er udløbet

Region Midtjylland

Mave- og Tarmkirurgi

Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Mave- og Tarmkirurgi opslår tre 12 måneders introduktionsstillinger, (6620-28-30-i-02, 6620-28-30-i-03, 6620-29-30-i-01), 2 stillinger på NBG og 1 stilling på THG, til besættelse pr. 15. juni 2017, eller efter aftale.

1. februar 2016 blev tidligere Afd. L og Afd. P, fra hhv. NBG og THG, fusioneret til én afdeling; Mave- og Tarmkirurgi. Vi fik fælles ledelse, bestående af to ledende overlæger og en oversygeplejerske. Afdelingen består, frem til den endelige udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, af to separate matrikler: NBG, som varetager øvre gastrointestinal kirurgi samt akut kirurgi og THG, som varetager nedre gastrointestinal kirurgi.
 
NBG flytter til Skejby den 17. oktober 2017 og THG flytter i uge 7 2018, hvorefter afdelingen er fuldt fusioneret. Dette giver unik mulighed for at opnå flest mulige kompetencer, indenfor både højt specialiseret kirurgisk behandling, samt generel basiskirurgi fra et stort akut optag.

Fusionen giver mulighed for at udnytte afdelingens samlede undervisningspotentiale, og der er udarbejdet beskrivelse af introduktionsstillingens indhold.

Vi tilbyder træning i almene kirurgiske principper herunder
  • uddannelse i mindre kirurgiske procedurer – appendektomi, cholecystektomi, stomianlæggelse etc.
  • fuld oplæring i endoskopiske procedurer, som gastroskopi og koloskopi
  • simulatortræning i laparoskopi og endoskopi (Incuba eller MIUC)
  • kirurgisk færdighedstræning indenfor herniekirurgi i samarbejde med Regionshospitalerne i Randers og Horsens
  • kirurgisk træning på grise
  • mulighed for deltagelse i Davos kirurgi kursus
For at sikre at de fornødne kompetencer indenfor kirurgien bliver erhvervet, har vi fokus på operationstid til yngre læger. Det betyder i praksis, at vi har indført skemalagte operations-dage i mellemvagtsrullet, har indført kompetence vurdering i form af Resnick, og er i gang med at implementere mini-CEX i forbindelse med stuegang og ambulatorie funktion.

På THG er der et forvagts-, et mellemvagts- og et bagvagtslag, og på NBG et mellemvagts-, bagvagts- og bagbagvagtslag. Det forventes, på begge matrikler, at ansøger skal indgå i mellemvagtslaget. Arbejdet består af dagtjeneste og vagtarbejde. Vagten er delt, men med døgnvagt, weekends og helligdage. Der er tilstedeværelsesvagt, og på NBG er bagvagt også i tilstedeværelsesvagt.

Afdelingen har en stor og stadigt voksende forskningsenhed, og har du interesse for forskning, er der gode muligheder for at deltage eller starte dit eget projekt.
Du kan blive introduceret for de nyeste behandlingstiltag, som f.eks. avanceret cancerkirurgi, robotkirurgi samt avanceret endoskopi.

Der vil være mulighed for at deltage i nationale såvel som internationale møder og kurser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
ledende overlæge Lone Susanne Jensen på 7846 3879 - vedrørende stillingerne på NBG
 
eller
 
ledende overlæge Knud Thygesen Nielsen på 7846 5101 – vedrørende stillingen på THG


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.