Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 9, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Overlæge eller afdelingslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Primær funktion på matriklen i Roskilde. 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. 

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Den 1. januar 2016 etablerede vi en stor og stærk fusioneret Klinisk onkologisk afdeling i Region Sjælland ved en sammenlægning af Næstved og Roskilde Onkologiske afdelinger – administrativt lagt under Sjællands Universitetshospital.

Ud over medicinsk onkologi har afdelingen integreret stråleterapi, palliative teams og palliativt sengeafsnit. Den sammenlagte afdeling betjener 820.000 borgere med 114.000 ambulante besøg, 13.000 sengedage årligt. Vi er ca. 330 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Roskilde ca 120 medarbejdere fordelt på tre diagnoseteams mens der i Næstved er ca. 210 medarbejdere fordelt på 6 diagnoseteams og en stråleterapi med fem acceleratorer i nybyggede faciliteter

Afdelingen vil fra 2020 indgå i det kommende Sjællands Universitetshospital Køge og skal på det tidspunkt være en højt specialiseret klinisk onkologisk afdeling med fuldt udbygget behandlings-, forsknings- og uddannelseskapacitet. Der bygges i alt otte acceleratorer på Køge Sygehus.

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

Lige nu har vi især brug for en speciallæge på afdelingen i Roskilde, primært til behandling af ovariecancer men andre funktioner og også mulige. Afdelingen har sin regionsfunktion for onkologisk behandling af ovariecancer centraliseret i Roskilde og varetager denne i tæt samarbejde med bl.a. kirurgisk og gynækologisk afdeling i Roskilde. Der afholdes tre ugentlige MDT konferencer hvor også Rigshospitalet og OUH er repræsenteret.

Sidder du med andre onkologiske kompetencer og lyst til at være en del af vores hold, så kontakt os.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en speciallæge med kompetencer inden for klinisk onkologi. Speciallægeanerkendelse klinisk onkologi eller intern medicin samt erfaring med behandling af ovariecancer er en fordel men ikke et krav.

Først og fremmest søger vi en person, der med faglige og personlige kvalifikationer, kan samarbejde på tværs af faggrænser og specialer, og som har lyst til at engagere sig i et teambaseret klinisk arbejde som også kan omfatte forskning, administrativt arbejde og udviklings- og innovationsarbejde.

Vi søger en person, der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejdet med at forme patientforløb karakteriseret ved gode patientoplevelser og suveræn faglig kvalitet. En person, der med sin entusiasme kan motivere sine kolleger og være med til at skabe fremtidens kliniske onkologiske afdeling i Region Sjælland.

Vagt og arbejdstid
Speciallægers vagt er beredskabsvagt fra hjemmet, dog med aftalt fremmøde til aftenstuegang hverdage og dagsstuegang weekender. Almindelig dagsarbejde ligger 8 – 15.30.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning
Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger og Roskilde Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Samtaler 21.06.17 fra kl. 12.30

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, 41 41 18 01. 

Om Sjællands Univeristetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.