Jobbet "Afdelingsradiograf - Team MR, Røntgenafdelingen Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Din nye stilling er ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale. Du vil indgå i ledergruppen med Jesper og Maria, leder for henholdsvis CR/DR teamet og CT teamet, der glæder sig til en ”at spille bold med”. 
 
Du vil selv kunne påvirke og udvikle din funktion og ledelsesområde samt indgå i et moderne og spændende fagligt fællesskab. 
Røntgenafdelingen indfører ny ledelsesstruktur for plejepersonalet pr. 1. maj 2017, hvor plejepersonalet bliver teamopdelt i et MR, CT og CR/DR team. 
 
Du vil skulle varetage det personalemæssige og driftsmæssige ansvar for MR teamet. 
 
Du er en moderne, visionær, innovativ og dialogorienteret afdelingsradiograf, der har praktisk erfaring med ledelse, lederuddannelse eller er motiveret for at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på ledelse, har kendskab til SLB’s lønsystem eller er motiveret for at arbejde med det, er inspirerende, engageret og i stand til at udvikle et godt arbejdsmiljø, præget af delegering af ansvar og kompetence til medarbejderne inden for teamet og på tværs af teamene,  er interesseret i udvikling og udbygning af det eksisterende tværfaglige samarbejde, kan handle kompetent i såvel samarbejds- som konfliktsituationer, er god til hensigtsmæssig planlægning og logistik, har økonomisk forståelse, vil lede ud fra værdier, der bygger på dialog, tillid og gensidig respekt.  
 
Vejle Sygehus har sammen med Kolding Sygehus fælles sygehusledelse og indgår i Sygehus Lillebælt, Kolding med hovedvægt på det akutte, Vejle med hovedvægt på kræft.  
 
Dit ledelsesområde har fælles afdelingsledelse med Røntgenafdelingerne i Give og Middelfart samt mammografiafsnittet inklusiv mammografiscreeningsenheden. 
 
 
Personale 
Under det samlede ledelsesområde er ansat 133 personaler, heraf 12 sekretærer, 22 overlæger, 3 kiropraktorer, 98 i plejegruppen og 5 personer i driftsorienterede funktioner. 
I Vejle er der tilknyttet ca. 60 i plejegruppen. 
 
Hvert team har tilknyttet ca. 20 fra plejegruppen. MR teamet indgår ikke i rådighedsvagt. 
 
Afdelingens mantra 
Afdelingens mantra er svar til tiden med patienten og kvaliteten i centrum. 
Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt tempo og fokus på kvalitet i såvel kerneydelsen som i servicemål. Afdelingerne har fokus på hurtig udredning, diagnostiske pakker og jobglidning.  
 
Økonomi 
Afdelingen har en sund økonomi, hvor aktiviteterne er med til at finansiere udvikling af de faglige miljøer, forbedring af de fysiske rammer og forskning. 
 
Du vil i fællesskab med de øvrige afdelingsradiografer, den ledende lægesekretær og afdelingsledelsen udgøre den daglige ledelse. 
.  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
Hør gerne mere om os ved henvendelse til Ledende Overlæge Torben Sørensen 7940 5340 eller Ledende Overradiograf Jørgen Vámosi 7940 5331. 
 
Nærmere information om teamstrukturen kan du få ved henvendelse til afdelingsradiograf Jesper Skjoldborg 7940 5332. 
 
Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest tirsdag d. 21. august inden middag. Samtaler forventes gennemført torsdag d. 24. august 2017. 
 
 
Bilag: