Jobbet "Sonograf - UL beskrivende radiograf, Sydvestjysk Sygehus " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Pr. 1. oktober 2017 søger vi en radiograf, der kunne tænke sig at udvide sine kompetencer og blive uddannet Sonograf (UL beskrivende radiograf) her hos os på Radiologisk –Nuklearmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. 
 
Radiologisk-Nuklearmedicinsk afdeling dækker matriklerne Esbjerg og Grindsted.
Læs mere om sygehuset på www.sydvestjysksygehus.dk  
 
Vi er en dynamisk afdeling med ca. 110 ansatte, og har en stor og moderne apparatur ”park”. Vi udfører ca. 170.000 procedurer/år . Vi lægger vægt på det gode og hurtige patientforløb og det gode samarbejde med vores interessenter.  
 
Vi har i dag 4 UL rum i Esbjerg og 1 UL rum i Grindsted. Funktionen som sonograf vil kun være på matriklen i Esbjerg. 
 
Vi søger en radiograf som:  
• Har dansk autorisation  
• Bred radiograffaglig erfaring fra klinisk praksis ( min. 2 år)  
• Evne til at tilegne sig ny viden og være i stand til at omsætte denne 
  viden i praksis. 
• Har et skærpet fagligt fokus på kvalitet, omhyggelighed og patientsikkerhed. 
• Kan arbejde selvstændigt  
• Stabil - da kontinuitet er en vigtig faktor i funktionen  
• Lyst og evne til at undervise nyt personale i specialet. 
• Gode engelskkundskaber både med hensyn til studie i England og efterfølgende brug af
  litteratur 
• Kunne formidle information tydeligt og forståeligt både mundtligt og 
  skriftligt. 
 
Efter intern uddannelsesforløb på 12 måneder har vi en forventning om at du selvstændig, kan scanne udvalgte ultralydsundersøgelser. I uddannelsesforløbet er du tilknyttet UL-funktionen, og indgår ikke i det almindelige radiografarbejde samt vagten. 
 
Uddannelsesforløbet vil være en kombination af teori og praksis - med teoridelen både i Danmark og England. Der vil blive lagt stor vægt på ”hands-on” – praksis i vores UL-rum under supervision af speciallæge.
 
Stillingen er på 37 timer og det forventes, at du efter endt uddannelse har 3 arbejdsdage som sonograf og 2 arbejddage som almindelig radiograf. Arbejdstiden som sonograf vil hovedsagligt være placeret i dagtimerne mellem 7.30 -17.  
 
Vi gør opmærksom på, at indhentning af referencer er en del af vores rekrutteringsprocedure i Region Syddanmark. 
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst samt tillæg som Sonograf 
(UL beskrivende radiografer) jvnf. nivaeu på andre sygehuse i Region Syddanmark.
 
Yderlige oplysninger:
Yderlige oplysninger om uddannelsesforløb og funktionsbeskrivelse kan fås hos
Overradiograf Grete Vind, Radiologisk –Nuklearmedicinsk afdeling
telefon 79 18 21 91 mail: grete.vind@rsyd.dk  
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 20. august 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35