Jobbet "Lægesekretær til vikariat i Team for psykotiske lidelser" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt
Team for psykotiske lidelser
 
 
Vi søger pr. 1. oktober 2017 en vikar for lægesekretær, 37 timer ugentlig
 
Vi søger en velorganiseret kollega til at hjælpe os i 7 måneder. Du skal kunne trives med en travl hverdag i et dynamisk og udfordrende arbejdsmiljø, hvor det gode patientforløb samt samarbejde på tværs af faggrupper vægtes højt.
 
 
Vi kan tilbyde:
 • At blive medarbejder i teams i rivende udvikling.
 • Spændende arbejdsmæssige udfordringer og høj faglighed.
 • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er plads til faglig støtte, udvikling og diskussion.
 • Et rigtig godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone, stor fleksibilitet og omsorg for hinanden.
 
Vi ønsker:
 • At du er uddannet lægesekretær og har et godt kendskab til Midt EPJ, herunder dokumentation, registrering, booking og scanning.
 • At du har bred erfaring fra behandlingspsykiatrien.
 • Venlig og professionel telefonbetjening og modtagelse af patienter.
 • Høj grad af selvstændighed.
 • Gode samarbejdsevner og et godt humør.
 • Engagement, ansvarlighed og fleksibilitet.
 • At du kan lide at skrive, minimum 4 timer dagligt og gerne vil booke patienter.
 
Du skal dele kontor med 3 andre i Søndersøparken 2 A, Viborg.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos koordinerende sekretær Marianne Johannsen, tlf. 78 47 43 55 eller Anna Kirstine Goul, leder af Klinik for Psykotiske Lidelser, tlf. 78 47 43 60.
 
 
Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest torsdag den 17. august 2017.
 
Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag den 23. august 2017.
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
 
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 230 mio. kr. og ca. 525 ansatte.
 
I Viborg har afdelingen 91 normerede sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (11 pladser+ 2 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (12 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (10 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (11 pladser) + 1 ekstra hovedfunktionsseng indtil ombygningen er færdig*
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (17 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt). Derudover rummer afsnit R1 4 hovedfunktionssenge indtil ombygningen er færdig*
 
*Fra september 2016 til sommeren 2017 sker der ombygning af det højhus, der rummer afdelingens sengeafsnit. Efter endt ombygning vil der være 97 normerede senge, heraf 32 retspsykiatriske. Samtidig øges antallet af lavintensive senge fra 2 til 4.
 
Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri.
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for psykiatrisk dagbehandling
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri
    Team for OCD og angstlidelser

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for patienter med dom og patienter med misbrug
    Team for nyopdaget skizofreni
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale