Jobbet "Sygeplejerske søges til fast stilling som primær behandler i OPUS Valby ved Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

H. J. Holstvej 3, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
OPUS Valby ved Psykiatrisk Center Glostrup, H. J. Holstvej 3, 2. sal, 2605 Brøndby, søger en sygeplejerske i en fast stilling fra 1.10-2017. Stillingen er 37 timer/uge med fleksibel arbejdstid. Teamet bor i Brøndby kun 7 km fra København, hvor vi er 3 OPUS teams samlet i samme hus.  
 
OPUS er et 2 årigt intensivt behandlingstilbud for unge i alderen 18 – 35 år debuteret med psykose indenfor F.2 området. I OPUS arbejder vi ud fra "Assertiv Community Treatment"- modellen, hvor kontaktpersonfunktionen er det bærende element i behandlingsrelationen. Den teoretiske referenceramme bygger på en kognitiv adfærdsterapeutisk model (CBT) kombineret med medicin og andre relevante psykosociale tiltag.  
 
Du vil komme til at indgå i et kompetent tværfagligt team, bestående af overlæge, sekretær, psykolog, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter, 11 medarbejdere i alt. Derudover består behandlingen af forskellige gruppebehandlingstilbud og et tæt samarbejde med pårørende både i form af individuelle familiesamtaler, psykoedukation og tilbud om deltagelse i flerfamiliegruppe (se også www.Opus-kbh.dk)  
 
Der bliver rig mulighed for faglig inspiration, sparring og samarbejde på kryds og tværs ift. individuel -og gruppebehandling for unge med debuterende skizofreni.  
Der er fast ugentlig konference og supervision, faglig sparring med kollegaerne i teamet og løbende undervisningstilbud for alle OPUS teams i Regionen.  
 
Arbejdsopgaver som sygeplejerske og primærbehandler i OPUS Valby:  
• Primærbehandler for 13 patienter og deres pårørende  
• Medicinansvarlig sammen med to andre fagkollegaer  
• At være gruppeleder i 1-2 grupper  
• Deltagelse i teamsamarbejdet  
 
Det er en fordel hvis du har følgende kvalifikationer:  
• Psykiatrisk erfaring og ambulant erfaring  
• Er fortrolig eller har interesse for kognitive behandlingsmetoder  
• Har lyst til at undervise patienter og pårørende  
• Er god til at bevare overblikket og prioritere opgaverne  
• Er interesseret i specialet og ansvarsbevidst  
• Har en fleksibel indstilling og aktivt tager del i nye løsninger/arbejdsopgaver  
 
Ansøgningsfrist D. 16.8 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 23.8.  
 
For yderligere information kontakt venligst leder Tina Iversen på tlf. 23 21 01 58 (ferie i uge 30,31 og 32) eller hovednummer 38645950.  
   
Om Psykiatrisk Center Glostrup  
Psykiatrisk Center Glostrup fusionerede med Psykiatrisk Center Hvidovre 1. februar 2016 og er nu et af de største psykiatriske centre i Region Hovedstaden med over 800 medarbejdere og et optageområde fordelt på 9 kommuner med over 300.000 borgere.  
 
Vi har en døgnåben psykiatrisk akutmodtagelse, en bred vifte af både døgnafsnit og ambulante enheder, almen og specialiseret psykiatri fordelt på fem matrikler.  
 
Endelig har vi en stor internationalt anerkendt forskningsenhed med 3 professorater, og er en del af Københavns Universitetshospital.  
 
Du kan læse mere om centret på vores hjemmeside:  
 
 
LINK – Godt på vej i psykiatrien  
 
LINK – træningsrum