Jobbet "Klinisk Sygeplejespecialist til Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Klinisk Sygeplejespecialist til Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital. 
 
Pr. 1. oktober 2017 søger vi en klinisk sygeplejespecialist med ansvar for at varetage og understøtte den sygeplejefaglige udvikling i afdelingen.  
 
Kort om afdelingen 
Abdominalcenter K udfører akut og elektiv udredning og behandling indenfor kirurgisk og medicinsk gastroenterologi. Patientforløbene er godt planlagte, meget strukturerede via afdelingens mange års arbejde med forløbsbaseret sygeplejedokumentation, primærsygepleje og personlig lægesystem.  
 
Afdelingen består af; stationære sengeafsnit, akut modtageafsnit, korttidskirurgisk afsnit, operationsafsnit, endoskopiafsnit, ambulatorier og forskningsafsnit. 
I hvert afsnit er der ansat sygeplejesker med klinisk specialfunktion, der understøtter udvikling, oplæring og kvalitetsarbejde lokalt. Du bliver én af to kliniske sygeplejespecialister i afdelingen. I bidrager til at fastholde fælles retning og niveau af afdelingens sygeplejefaglige udvikling, på tværs af afsnittenes forskelle og behov.  
 
Sygeplejefaglige ledere, sygeplejersker med klinisk specialfunktion og kliniske sygeplejespecialister mødes jævnligt i forskellige fora, hvor den sygeplejefaglige linje drøftes og planlægges. I tæt samarbejde med afdelingsledelsen er du tillige med til at formulere afdelingens overordnede visioner og mål. 
 
Beskrivelse af stillingen og dens ansvarsområder 
Stillingen kræver stærke pædagogiske og kommunikative kompetencer og evner til at kunne samarbejde bredt men også tæt. Afdelingens anden kliniske sygeplejespecialist, arbejder overordnet indenfor samme stillingsbeskrivelse, men med specifikke funktioner indenfor patientsikkerhed og organisatorisk kvalitets- og forbedringsarbejde. 
 
Dine ansvarsområder er følgende: 
 • Initiere og facilitere sygeplejefaglig udvikling  
 • Være tovholder på implementering af nye indsatsområder, arbejdsgange og evidensbaseret viden i afdelingen. 
 • Udvikle, understøtte og ajourføre afsnittenes sygeplejefaglige dokumentation.  
 • Organisere, planlægge og evaluere kompetenceudvikling af det sygeplejefaglige personale. 
I samarbejde med sygeplejersker med klinisk specialfunktion, sygeplejefaglige ledere og nærmeste kollega skal du afdække og identificere relevante udviklingsbehov samt initiere og understøtte tiltag i forhold hertil. Desuden skal du løbende understøtte afsnittenes sygeplejefaglige forløbsdokumentation bl.a. via udviklingen af støtteredskaber til dokumentation i Sundhedsplatformen.  
 
Vi forventer, at du har erfaring med at igangsætte og gennemføre udviklings- og gerne forskningsprojekter med afsæt i den kliniske hverdag, da vi ønsker udviklingstiltag med inddragelse af basissygeplejersker.  
 
Afdelingen er stor, og der foregår hele tiden store som små implementeringsprocesser. Du er tovholder på disse, og skal således både understøtte implementering i de enkelte afsnit og være frontløber på de store implementeringsopgaver på afdelingsniveau. 
 
Du er overordnet ansvarlig for - i samarbejde med gruppen af sygeplejersker med klinisk specialfunktion - at planlægge introduktion, oplæring og uddannelse af afdelingens, nye såvel som erfarne, sygeplejersker. Du skal derfor kunne facilitere læringsprocesser, workshops og erfaringsudveksling på flere niveauer og indgå konstruktivt i afdelingens fokus på tværfaglig udvikling.  
Du deltager endvidere i relevante sygeplejefaglige fora på tværs af hospitalets specialer. Herved er du med til at omsætte hospitalets sygeplejefaglige strategi til handlinger i praksis. På regionalt niveau indgår du i kursusrådet for Gastroenterologisk Efteruddannelse for Sygeplejersker i Region Hovedstaden. 
 
Faglige og personlige kvalifikationer  
 
Vi søger en sygeplejerske, der:  
 • Har en stærk professionsforståelse med fokus på sygeplejens kerneområder 
 • Har relevant videreuddannelse på kandidat eller masterniveau  
 • Gerne uddannet indenfor det pædagogiske eller kommunikative felt 
 • Har minimum 4 års klinisk sygeplejeerfaring inden for specialet eller fra lignende stilling 
 • Dokumenteret erfaring med gennemført udviklings- og gerne forskningsarbejde 
 • Opdateret sygeplejefaglig viden og god praksisforståelse 
 • Gerne erfaring med supervision eller sygeplejefaglig vejledning 
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og er god til at samarbejde mono- og tværfagligt 
 • Er initiativrig og har evnen til at motivere og engagere andre 
 • Er god til at se andres perspektiv og tage det alvorligt 
 • Er inddragende, empatisk og handlekraftig 
 • Er positiv og omstillingsparat 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 37 timer ugentligt til besættelse 1. oktober eller efter aftale. Den kliniske sygeplejespecialist er placeret i stabsfunktion til afdelingsledelsen og refererer til den ledende oversygeplejerske. Du vil blive ansat på gældende aftale for kliniske sygeplejespecialister.  
  
Frister og samtaler 
Ansøgningsfristen er mandag d. 21. august kl 12:00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34 og 35.  
Vil du vide mere om stillingen eller rekvirere stillingsbeskrivelsen, er du meget velkommen til at henvende dig til ledende oversygeplejerske Kirsten Amsinck, tlf. 24 97 25 94.