Jobbet "Har Du lyst til at arbejde med studerende og elever samt fordybe dig i den hjertemedicinske sygepleje?" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk sengeafsnit 1

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Medicinsk sengeafsnit 1 – med speciale i hjertemedicin søger klinisk vejleder til fast stilling, 32-37 timer/uge pr 1. oktober eller efter aftale.
 
Har du lyst og interesse for den spændende opgave med uddannelse af studerende/elever?
Som klinisk vejleder vil du have en enestående mulighed for at:
 • fordybe dig i og arbejde med sygeplejen og pædagogikken
 • formidle sygeplejerskens virksomhedsområder til unge engagerede studerende og sosu elever
 • få en grundig introduktion til funktionens opgaver
 • være med til at skabe et godt læringsmiljø omkring studieunit i afdelingen
 • indgå i tæt samarbejde med den kliniske vejleder i Hjerteklinikken og uddannelsesansvarlig Anette Dippel, samt indgå i medicinsk afdelings netværk af kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig
 • få en videreuddannelse
 • få et løntillæg som kvalifikationsløn
Vi søger en klinisk vejleder der:
 • Ønsker at blive udfordret fagligt og personligt
 • Trives i en uforudsigelig hverdag
 • Har lyst til at integrere studieunit i resten af afdelingen
 • Kan lide det akutte og kan forenes med det til tider vekslende arbejdspres
 • Vil være med til at bidrage og opret holde det gode arbejdsmiljø i afdelingen.
 • Har overskud, let til smil og kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Er stabil
Det er en fordel hvis du har erfaring med det kardiologiske speciale eller tidligere har fungeret som klinisk vejleder.
 
Medicinske sengeafsnit 1 er et sengeafsnit med 25 sengepladser og en tilhørende hjerteklinik. Vi modtager patienter fra fortrinsvis akutmodtagelsen og Århus Universitetshospital, Skejby, men også intensivt afsnit og øvrige afsnit.
 
Det er hovedsagelige patienter med en kardiologisk problemstilling vi har indlagt, men har også almene medicinske patienter.
 
Vi er et stort uddannelsesafsnit – har ofte 6-8 studerende/elever. De pædagogiske opgaver i relation hertil varetages af én klinisk vejleder i tæt samarbejde med afsnittets øvrige sygeplejersker og social og sundhedsassistenter.
 
Vi kan tilbyde:
 • Dynamisk afdeling
 • Faglig udvikling, særligt inden for den kardiologiske sygepleje
 • En personalegruppe med en god blanding af unge og ”gamle” med høje kompetencer.
 • Et godt kollegialt miljø og sammenhold
 • En patientgruppe med et bredt aldersspænd og indlæggelsestid
 • Et omfattende undervisningsprogram for hele personalegruppen
 
Vi vægter introduktion og oplæring af nye kolleger højt og har derfor 4 sygeplejersker – som har hovedfokus på dette område. Vi ved, at især de første måneder på afdelingen er meget vigtige for hurtigt at komme til at stå på egne ben og være tryg ved det.
 
Der laves en individuel aftale omkring arbejdstilrettelæggelsen. Som medarbejder har man indflydelse på placeringen af ens vagter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder.
 
Har du brug for flere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Signe Bredsgaard Sørensen på tlf. 7842 1741
 
 
Ansøgningsfrist den 15. september 2017, kl. 12
 
Ansættelsessamtaler i 38 og 39

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale