Jobbet "Introduktionsstillinger til Psykiatrien Syd, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Privatchauffør til arbejde og med mulighed for at arbejde på deltid?

I Psykiatrien Syd, Vordingborg er der 1-årige introduktionsstillinger, stillingsnr. 3800250-50-I-01  som reservelæge ledige til besættelse 01.03.18, ellers snarest derefter. Stillingsnr. Det er muligt at blive ansat i deltidsstilling, dog som minimum 18,5 timer pr. uge, og med tilsvarende forlængelse af ansættelsestiden.

Der er etableret busordning fra København til Vordingborg med afgang fra DGI byen kl 07.00 og retur kl 14.30, der er wi-fi i bussen så en del at transportiden er til administrativt arbejde

Der er 70 sengepladser på afdelingen, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau. Afdelingen indgår i flere forskellige udviklingsprojekter, blandt andet Sikker Psykiatri. Vi ønsker, at vores uddannelseslæger indgår i et udviklingsprojekt.

Psykiatrien Syd har sengeafsnit samt Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) og ECT-klinik i Vordingborg og ambulant psykiatri i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Maribo. 

Udover at varetage uddannelsen af kommende speciallæger i psykiatri, deltager vi også i undervisningen af medicinstuderende samt uddannelsen af yngre læger i klinisk basisuddannelse, blokstillinger til speciallæge i almen medicin samt uddannelsen af specialpsykologer i psykiatri. Vi prioriterer uddannelse højt, og der er fx en hel undervisnings dag om måneden samt planlagt undervisning ugentligt efter morgenkonferencen. Vi er lydhøre overfor, hvordan vi eventuelt kan forbedre uddannelsen. Herudover har vi fokus på arbejdsmiljøet - læs mere på Det Gode Lægeliv

Du vil som introduktionslæge blive tilknyttet et behandlingsafsnit, og der er mulighed for at deltage i forskning, kvalitetsarbejde og undervisning.
Der er en halv times morgensupervision på hverdage, hvor faglige udfordringer og andre vanskeligheder fra vagten kan drøftes med mere erfaren kollega inden morgenkonferencen.

Du vil få mulighed for at deltage i Dansk Psykiatrisk Selskabs Introduktionskursus i Psykiatri og Regionens grundkursus i psykoterapi.

Hvis du – eventuelt inden du søger – ønsker at få et bedre indtryk af afdelingen, er du meget velkommen til at komme på fokuseret besøg en dag. I så fald bedes du kontakte ledende overlæge Dorthe Goldschmidt.

Løn - og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelses- og arbejdsforholdene kan forhandles. 

Vagt todelt vagt i 8-skiftet vagtrul.

Oplysninger om stillingen

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Christina Buchholt  cbrd@regionsjaelland.dk eller ledende overlæge Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.