Jobbet "Overlæge ved gynækologisk klinik - onkologisk team" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
En stilling som overlæge ved gynækologisk klinik tilknyttet onkologisk team er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Ansøger skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik og subspecialiseret eller ekspertuddannet i gynækologisk onkologi.  
 
Overlægen vil indgå i det onkologiske team af speciallæger og her varetage den onkologiske udredning, diagnostik og operative behandling af patienter med gynækologisk cancersygdom. Stillingen har særligt fokus på avanceret ovariecancer kirurgi og robotkirurgi, idet også avanceret laparoskopisk teknik er en fordel.  
Klinikken arbejder med accelererede forløb for onkologiske patienter i tværfagligt team.  
 
Overlægen skal endvidere deltage i klinikkens forskning og undervisning og skal derfor have en dokumenteret videnskabelig erfaring samt være forskningsmæssig aktiv. Det vægtes at ansøger kan indgå konstruktivt i teamsamarbejdet.  
 
Overlægen refererer til klinikchefen på gynækologisk klinik.  
 
Den der ansættes skal indtil videre have vagtforpligtigelse ved gynækologisk obstetrisk klinik.  
 
Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” fra 2007, der kan ses på www.regionh.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Lene Lundvall 3545 3866.  
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, evt. ekspertanerkendelse, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer.  
Publikationer vil blive rekvireret, såfremt bedømmelsesudvalget måtte ønske det.  
 
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. august 2017 kl. 12.00.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspo-litiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.