Jobbet "klinikchef til Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en visionær klinikchef til Ortopædkirurgisk Klinik, som med ledelse, høj faglig ekspertise og organisatorisk talent, sammen med den ledende oversygeplejerske kan løfte følgende opgaver: 
 • At lede højt specialiserede og dedikerede tværfaglige sektioner (teams) 
 • At sikre et højt fagligt niveau og kontinuerlig udvikling af både behandling, undervisning og forskning 
 • At sikre at der arbejdes målrettet med arbejdsmiljø 
 • At sikre at klinikken udnytter det fulde potentiale af Sundhedsplatformen 
 • At optimere og effektivisere driften løbende 
 • At stå i spidsen for den kommende flytning af klinikken til den nybyggede Nordfløj  
Ortopædkirurgisk Klinik på Rigshospitalet varetager behandling, pleje, uddannelse samt forskning inden for sygdomme i bevægeapparatet på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Arbejdsområdet er svarende til Sundhedsstyrelsens specialebeskrivelse af hoved-, regions- og særligt højt specialiserede ortopædkirurgiske funktioner. Der foretages årligt ca. 4.000 operationer og der er ca. 20.000 ambulante besøg. Det samlede driftsbudget for klinikken udgør over 100 mio. årligt. 
Afdelingens aktiviteter er organiseret i 6 sektioner: 
 • Traumatologi 
 • Rygkirurgi 
 • Håndkirurgi 
 • Tumorkirurgi 
 • Børneortopædi 
 • Alloplastikkirurgi 
Klinikchefens ledelses- og ansvarsopgaver 
Klinikchefen refererer til centerledelsen i HovedOrtoCentret. 
 
Som klinikchef er du sammen med den ledende oversygeplejerske ansvarlig for klinikkens samlede virksomhed og har ansvaret for helheden og opfyldelsen af klinikkens målsætning indenfor centrets overordnede rammer. Du skal have fokus på både den leverede faglige kvalitet og den patientoplevede kvalitet. Endvidere har klinikchefen i tæt samarbejde med oversygeplejersken i klinikken ansvaret for sikring af forsat udvikling af et godt tværfagligt samarbejde. Der er i Regionens strategi Fokus og Forenkling tiltag og visioner, som du og den ledende oversygeplejerske skal implementere i klinikken i de kommende år. 
 
Du skal som klinikchef understøtte et tæt samarbejde mellem de lægelige specialer på Rigshospitalet og sikre et velfungerende samarbejde mellem såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.  
Klinikchefen samarbejder tværfagligt om varetagelsen af klinikkens formelle forsknings- og udviklingsprofil. Klinikken har en stigende forskningsmæssig aktivitet og endvidere en omfattende præ- og postgraduat undervisningsforpligtelse. 
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du er speciallæge i ortopædkirurgi med speciel interesse og gerne dokumenteret erfaring inden for ledelse. Du forventes udover den primære ledelsesopgave at understøtte klinikkens forskningsområde. Der lægges vægt på, at ansøgeren er en god kommunikator og formidler, robust, har gennemslagskraft, gode samarbejdsevner, udviser fleksibilitet, prioriteringsevne, ansvarlighed og åbenhed. 
 
Det er endvidere vigtigt, at du i det daglige arbejde formår at skabe rammer, der udvikler og motiverer medarbejderne på tværs af faggrupper og således understøtter et godt tværfagligt arbejdsmiljø. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til Aftale for lægelige chefer, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til centerdirektør Lars Juhl Petersen, telefon 3545 3050 eller ledende oversygeplejerske Kim Bo Christensen, telefon 3545 1253. 
 
HovedOrtoCentret 
Med cirka 2200 ansatte er HovedOrtoCentret det største af i alt otte centre på Rigshospitalet. Centret har overvejende kirurgisk aktivitet og indeholder følgende klinikker: Øjenklinikken, Øre-Næse-Hals-kirurgisk og Audiologisk Klinik, Ortopædkirurgisk Klinik, Traumecenter, Klinik for plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Anæstesi og Operationsklinikken, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Tand-mund- og kæbekirurgisk Klinik samt Læbe-Ganespalte Centret. Yderligere oplysninger om HovedOrtoCentret kan fås via linket: 
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/Sider/default.aspx 
 
 
Ansøgningsfrist: 4. september 2017 kl. 12:00 
Tiltrædelse: 1. oktober 2017 eller efter aftale 
 
Samtaler forventes at finde sted den 14. september 2017 og 20. september 2017 
 
Ansøgningen vedlægges curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de ti vigtigste publikationer. Publikationerne rekvireres, såfremt dette måtte ønskes. Ansøgningen bedes udformet, så der gives mulighed for at vurdere de 7 lægeroller. 
 
Rigshospitalet er røgfrit.