Jobbet "Overlæge, med interesse og viden inden for Hovedpine og Cerebro vaskulære lidelser, søges til Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Ved Neurologisk afdeling er der en stilling som speciallæge/ overlæge ledig, til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale. 
 
Afdelingen 
Neurologisk afdeling er inde i en positiv udvikling, hvor der lægges vægt på det faglige, kvalitet i udredning og behandling, med patienten i fokus,samt på uddannelse og et godt arbejdsmiljø.  
Vi har aktuelt alle uddannelsesstillinger besat. Der lægges et stort engagement i uddannelsen af vore yngre kollegear, hvor arbejdet er tilrettelagt for at støtte op om dette.  
Vi har et rigtig godt lægeteam, hvor der er fokus på sammenarbejde og sammenhold.  
 
Vi har regionsfunktion indenfor hovedpine, Trombolyse af apoplexipatienter, Neuro rehabilitering , samt indenfor neurogene smerter. Vi er en afdeling i ekspansion, hvorfor vi ønsker en speciallæge med interesse og kompetencer indenfor hovedpine og det cerebrovaskulære område. Vi er 12 speciallæger samt 10 yngre læger ansat. 
 
Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen med fire introduktionsstillinger og to hoveduddannelsesblokke pr. år samt en uddannelsesstilling til psykiatri i sideuddannelse.  
 
Som speciallæge vil man indgå i afdelingens daglige arbejde i form af stuegang, trombolysevagter fra 08:00-15.30 med efterfølgende rådighed samt alment neurologisk ambulatorie arbejde. Enkelte bagvagter fra 08:00-21.30 uden efterfølgende rådighed. 
 
Speciallægen er med til at varetage arbejdet på sengeafdelingen. Neurologisk Afdeling består af en sengeafdeling med 17 senge, et alment neurologisk afsnit samt et apopleksi afsnit. Alle vore akutte patienter bliver modtaget i den meget velfungerende fælles akutmodtagelse af neurologiske læger. Vores neurorehabiliterings afdeling er placeret i Grindsted, hvor vi har en særdeles velfungerende enhed med 26 senge. 
 
Afdelingen prioriterer videreuddannelse højt, samt kurser og kongresser, da vi mener det er med til at højne kompetencerne og ikke mindst gøre os klar til morgendagens patienter. Du kan læse mere om afdelingen her.
 
Opgave og profil 
I Hovedpineambulatoriet lægges der vægt på tværfaglige forløb, hvor både lægefaglig hovedpinespecialist, sygeplejerske, smertefysioterapeut og klinisk psykolog er inddraget i det samlede behandlings forløb. 
 
I det Cerebro vaskulære team er der ligeledes tæt samarbejde med sygeplejersker og terapeuter samt neuropsykologer. Du forventes ligeledes at indgå i et trombolyse vagtlag, hvor vi hele tiden tænker kvalitet og patientforløb. 
 
Begge områder er i en rivende udvikling 
 
Stillingen ønskes besat med ansøger, der er speciallæge i neurologi, gerne med erfaring indenfor både hovedpine og Apoplexi området. Det er vigtigt for os, at Du brænder for disse områder og er i stand til at agere tovholder og tage ansvar, så begge områder hele tiden fremstår opdateret.  
Der vil også blive skelet til kandidater, der har erfaring med botox behandlinger. 
 
Vi søger en speciallæge, som er nytænkende, udadvendt og som har gode samarbejdsevner. Du er desuden dynamisk og evner at tage initiativ, så mål omsættes til handling. Du er synlig i afdelingen, da vidensdeling falder dig naturligt. Desuden skal du være med til at udarbejde retningslinjer og patientinformation.  
 
Fællesskabsfølelse samt god kollegialitet bliver betragtet som en selvfølge. 
Der vil ligeledes blive skelet til Din forskningserfaring, da vi som regionsfunktion har en forskningsforpligtigelse på dette område. 
 
Da der er tale om en overlægestilling, vil Du blive overlægevurderet jf. regionens retningslinjer for dette. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Hør mere 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge  
Allan Thimsen Pedersen, tlf. 7918 3508 eller 30355957.  
 
Ansøgning 
Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Udfyld vedhæftede skema med relevant data fra dit CV og vedhæft skemaet din ansøgning. 
 
• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Samarbejder 
• Leder/administrator 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 
 
Der er ansøgningsfrist d. 27. august 2017. Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes i starten af uge 35, 2017. 
 
Om Sydvestjysk Sygehus 
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2018/2019, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel, som omfatter en samarbejdsaftale med Virginia Mason instituttet i Seattle, USA. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.