Jobbet "Klinikchef til Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en visionær klinikchef med organisatorisk talent og stort engagement.  
 
Klinikprofil 
Klinikken er en del af Neurocentret på Rigshospitalet og er beliggende i Hornbæk i smukke omgivelser tæt på havnen. Som en del af Hospitalsplanen i Region Hovedstaden flytter klinikken ind i et helt nybygget Neurorehabiliteringshus på Rigshospitalet, Glostrup matriklen i 2021.  
 
Klinik for Rygmarvsskader tilbyder højtspecialiseret rehabilitering af mennesker med rygmarvsskader i Østdanmark, Grønland og Færøerne. Klinikken har 43 sengepladser til patienter i alle aldre.  
 
Klinikken ledes af en fælles klinikledelse, der består af en klinikchef, en ledende oversygeplejerske og en ledende terapeut. Klinikken er normeret med ca. 90 årsværk fordelt på plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer, socialrådgiver, læger, psykologer og forskningspersonale.  
 
Klinikken er uddannelsessted for ergo- og fysioterapeutstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever og speciallæger. 
 
Jobbet  
Du bliver en del af klinikledelsen sammen med den ledende terapeut og den ledende oversygeplejerske. Klinikledelsen refererer til centerledelsen. Klinikledelsen er ansvarlig for klinikkens samlede virksomhed og har ansvaret for helheden og den strategiske ledelse. Klinikledelsen er ansvarlig for kvaliteten i patientbehandlingen, klinikkens aktivitet, optimal drift og økonomi. Klinikledelsen skal kontinuerligt styre mod at sikre sammenhæng og patientforløb af høj kvalitet.  
 
En væsentlig ledelsesopgave de kommende år er det strategiske arbejde i forhold til at facilitere flytning til det nye Neurorehabiliteringshus. Dels lokalt i klinikledelsen og derudover vil du skulle indgå i en styregruppe, der skal bidrage til det strategiske ledelsesarbejde, som fører frem til skabelsen og implementeringen af Neurorehabiliteringshuset, et neurorehabiliteringscenter i verdensklasse.  
 
Som klinikchef med lægefaglig baggrund har du en særlig opgave i forhold til ledelse af lægegruppen. 
 
Vi tilbyder 
En spændende arbejdsplads med gode muligheder for at præge udviklingen. 
Gode muligheder for støtte og sparring med klinikledelse, centerledelse og andre klinikledelser. 
Gode muligheder for efter- og videreuddannelse. 
En arbejdsplads med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. 
Et stærkt tværfagligt miljø, hvor vi udvikler og deler ny viden. 
 
Vi forventer, at du 
  • Har en lægefaglig uddannelse, gerne med specialistuddannelse indenfor neuroområdet. 
  • Har ledelseserfaring eller har gennemført ledelsesmæssig videreuddannelse. 
  • Er dynamisk og kan udforme visioner for klinikken og fremtiden. 
  • Kan samarbejde såvel indadtil i klinikken som udadtil i forhold til centerledelse og andre klinikker i og uden for Neurocentret. 
  • Har en involverende og åben ledelsesstil med en stærk lederidentitet og en engageret holdning til den faglige udvikling 
  • Har personligt drive og kan udtrykke dig tydeligt. 
  • Kan motivere, sætte mål og løse problemer. 
  • Har strategiske evner, kan analysere og gennemskue sammenhænge. 
  • Erfaring med ledelse af udviklingsopgaver og -projekter  
  • Er økonomisk ansvarlig. 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer om indhentelse af børneattest. 
 
Ansøgnings-  og ansættelsesprocedure 
Ansøgning, CV og relevante bilag sendes via link senest onsdag den 30. august kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d.6. september 2017.  
 
Yderligere information 
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger hos klinikchef Allan Andersen, telefon 3545 2087 eller centerdirektør Johannes Jakobsen, telefon 3545 3186. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos oversygeplejerske Hanne Folden Lindholdt, telefon 3863 1980. 
 
Yderligere information kan findes på vores hjemmeside  
www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/klinik-for-rygmarvsskader 
 
 
Vedrørende det nye Neurorehabiliteringshus: 
www.rigshospitalet.dk/nythospitalglostrup/byggeprojekter/neurorehabiliteringshus