Jobbet "Gastromedicinsk sengeafsnit B5/B6 ved Nordsjællands Hospital - Frederikssund, søger sygeplejerske." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
 
Afsnittet er normeret til 20 senge og er en del af Kirurgisk afdeling, der er beliggende på Hillerød. Der er desuden gastromedicinsk ambulatorie samt endoskopifunktion på Frederikssund.   
 
Afsnittets profil:   
 • Levercirrose patienten med komplikationer, herunder patienter i levercoma/IBS/IBD patienter    
 • Patienter med anæmi, der skal udredes    
 • Patienter med ulcus    
 • Patienter med diarré, der skal udredes    
For disse patienter er en tværfaglig indsats en nødvendighed, eksempelvis i forhold til ernæring og mobilisering. Vi arbejder i dagligdagen på at sikre det rette tværfaglige miljø for patienterne og har der foruden et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje og visitation. Der er grundlæggende sygeplejeopgaver helt over til meget komplekse opgaver, der giver et kæmpe læringspotentiale.     
 
Vores opgave er at skabe sammenhængende patientforløb, hvor patienter, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere inddrages for at sikre patienterne de bedste muligheder for at fungere i deres eget liv.   
 
 
Vi tilbyder en arbejdsplads med:   
 • Fokus på god og konstruktiv kommunikation   
 • Løbende faglig udvikling    
 • Fokus på den enkeltes kompetenceudvikling   
 • Fokus på kvalitet og patientsikkerhed i alle vores patientforløb   
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer   
 • Fokus på patienttilfredshed   
 • Arbejdsmiljø med vilje til at tingene skal lykkes   
 
 
Vi efterspørger hos dig:  
Lyst til at udvikle dig og påtage dig det sygeplejefaglige ansvar i forhold til dit kompetenceniveau.   
Evne til fortsat faglig og personlig udvikling.  
Evne til at indgå i samarbejdsrelationer med patienter og pårørende, som sikrer medinddragelse.  
Lyst og evne til at arbejde for høj faglighed og patientsikkerhed.  
 
Vi planlægger sammen med dig din introduktion og kompetenceudvikling:  
Introduktionsforløbet er planlagt og du og din mentor tilpasser introduktionen, så du kontinuerligt deltager i de nødvendige patientforløb og udvikler dine kompetencer.  
Herefter planlægges dit kompetenceudviklingsforløb gennem afdelingens formelle programmer, der bliver individuelt tilpasset din erfaring.  
Du har ligeledes mulighed for at vælge særligt område i sygeplejen til fordybelse og udvikling af klinisk ekspertise.   
 
 
Stillingen er på 32/37 timer. Planlagt ferie respekteres naturligvis.   
 
Ansøgning: Vi tager løbende ansøgere til samtale   
 
Yderligere oplysninger:   
Du er velkommen til at kontakte: afdelingssygeplejerske Lone Ørum Walther tlf. 4829 6756 eller ledende oversygeplejerske  Lene Breum  tlf. 4829 6410.
Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse   
 
Ud fra strategien om ”Fokus og forenkling” arbejder Kirurgisk afdeling aktivt og systematisk med udvikling af sammenhængende patientforløb inden for de hyppigst forekommende sygdomme, og hospitalet satser på at blive landets førende indenfor udvalgte patientforløb. Endvidere arbejder Nordsjællands  Hospital, Hillerød med patientsikkerhed og er et af landets førende hospitaler indenfor området.   
Afdelingen har udvalgt ”rekruttering og fastholdelse” som et yderligere indsatsområde, og arbejder målrettet med dette.   
Kirurgisk Afdeling varetager den akutte og elektive funktion for Nordsjællands 310.000 medborgere. Afdelingen har specialefunktion i øvre og nedre kirurgi samt medicinsk gastroenterologi.   
Kirurgisk Afdeling Hillerød består af 3 sengeafsnit med hver deres subspecialisering, ambulatorie og et endoscopiafsnit. På Frederikssund er det Gastromedicinske område samlet og består af sengeafsnit, ambulatorie og endoscopiafsnit.