Jobbet "Timelønnet SOSU-assistent" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bisbebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger timelønnet sosu-assistent vikar

Vilkår 
Som vikar i Vikarkorpset, arbejder man på mange forskellige afsnit. Det er derfor nødvendigt at du har en solid og alsidig baggrund, fra hospitalsvæsnet. Udover at du kan yde sygepleje på et højt fagligt niveau, skal du trives i en hverdag, hvor fleksibilitet og omstillingsparathed er en betingelse som vikar.  
Du skal varetage de opgaver, der forefindes på afsnittet og følge de vejledninger, instrukser og politiker, som er gældende på det pågældende afsnit. En vagt ændres og tilpasses løbende med afsnittets behov, og der kan opstå situationer, hvor du omplaceres til et andet afsnit lige før vagtstart – og det skal du være parat til.  
 
Du har mulighed for at melde vagtønsker ind dag for dag, eller over en længere periode. Vi sikre, at der er match mellem dine kompetencer og ønsker, samt afsnittenes efterspørgsel inden du tilbydes vagten, for derved at opnå den bedste sygepleje.  
 
Når du som vikar kommer ud på mange forskellige afsnit, opnår du kompetenceudvikling. Det kan give muligheden for nye karriere muligheder og måske en fastansættelse på et afsnit eller i en klinik.   
Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder, for eksempel tidsbegrænsede ansættelser.   
 
Som timelønnet ssosu-assistent i Vikarkorpset vil du blive en del af en større professionel enhed, der har over 30 års erfaring i at varetage sygeplejefaglige bemandingsløsninger. I dag er Vikarkorpset en del af Region Hovedstadens Interne Vikar Service og fungerer som selvstændig afdeling med en ledende oversygeplejerske, tre booking assistenter, 45 fastansat sygeplejepersonale og ca. 300 timelønnede sygeplejevikarer. Vikarkorpset modtager ca. 1600 vagtbestillinger pr. mdr. til at dække grundlæggende og kompleks sygepleje på somatiske, medicinske og kirurgiske afdelinger og akutte modtagelser på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 
 
Vikarkorpset mission er, at levere fleksible bemandingsløsninger med ansvarlige og fagligt kompetente vikarer til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Vores vision er at stå for høj fagligt kompetence, engagement og vidensdeling, som styrker patientens oplevelse af empati, sikkerhed og kvalitet. Værdigrundlaget i Vikarkorpset er høj faglighed, fleksibilitet, arbejdsglæde, respektfuld kommunikation og ansvarlighed.  
 
Vi tilbyder 
 • Stor sikkerhed for vagter
 • Frihed til selv at vælge hvornår du ønsker at arbejde
 • Introduktion til de enkelte afsnit og IT-systemer  
 • 48 timers aflysningsfrist
 • Tæt samarbejde med den daglige ledelse i Vikarkorpset 
 
Vi forventer 
 • At du er fleksibel 
 • At du udviser selvstændighed, ansvarlighed og motivation  
 • At du understøtter Vikarkorpsets vision og værdigrundlag  
 • At du er omstillingsparat i forhold til nye miljøer og kulturer  
 • At dine faglige kompetencer er veldokumenteret 
Faglige kvalifikationer 
 • Gyldig autorisation  
 • Som udgangspunkt min. 2 års somatisk erfaring fra hospitalsvæsnet
 • Gerne erfaring som vikar  
 • Gerne speciale kompetencer  
Løn 
Løn- og arbejdsforhold sker i henhold til aftale mellem Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd. 
Alle vikarer arbejder som timelønnet ud fra aftalen mellem Region Hovedstaden og fagforbundene DSSR og FOA, hvor man tildeles et tillæg for at være fleksibel og derved indgå i alle vagttyper, samt at man tager vagter på flere forskellige afsnit/klinikker i forhold til sine kompetencer. 
 
Har du ovenstående kompetencer opfyldt, så kan du umiddelbart starte med det samme, og der vil være god mulighed for, at tage mange vagter. 
 
Kontakt oplysninger 
Vikarkorpset  
Bispebjerg Bakke 23, opgang C, 2. sal 
2400 København NV  
Tlf.: 38 63 60 24