Region Sjælland

Region Sjælland

Ejegodvej 63, 4800 Nykøbing Falster

Speciallæge (afdelingslæge eller overlæge) i kombinationsstilling mellem almen praksis og Nykøbing F. Sygehus

 

Det bedste fra to verdener - Er du interesseret i at kombinere sygehus og almen praksis?

Som et nyt tiltag i Region Sjælland, opslås som et af de første steder i landet, et antal kombinationsstillinger mellem sygehus og almen praksis.

Stillingerne giver dig en hel unik mulighed for at kombinere sygehus og almen praksis og være med til at bygge bro mellem de to sektorer på en ny måde. Du får mulighed for at præge din egen stilling og skabe noget nyt, som løbende kan udvikle sig i takt med erfaringerne.

Stillingerne ønskes besat af speciallæger i almen medicin med tiltrædelse efter aftale.

Der er boligmulighed ved Nykøbing F. Sygehus. Bor du i Københavnsområdet, vil der være mulighed for at køre med i Praksisbussen, hvor vi gør transporttid til arbejdstid eller benytte lægebussen, som dagligt kører til Nykøbing F. Sygehus.

Om ansættelsen og ansættelsesstederne

Ansættelserne i almen praksis er hos praktiserende læge Peter Wied i Nykøbing Falster, og på Nykøbing F. Sygehus er det enten på Akutafdelingen eller Medicinsk Afdeling, afhængigt af dine præferencer og faglige erfaring.

Fordelingen mellem sygehus og praksis vil være 50% begge steder, som fx kan fordeles med en uge hvert sted. Arbejdsdelingen koordineres løbende mellem parterne. Ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomster/standardkontrakt for de to områder.

Praktiserende læge Peter Wied

Praktiserende læge Peter Wied driver Forskningsklinikken i Nykøbing Falster i samarbejde med professor John Brodersen. Der er flere kapaciteter tilknyttet praksis, som også rummer en satellitklinik i Nysted. I klinikken får du rig mulighed for at arbejde selvstændigt som læge, være med til at udvikle almen praksis og få indblik i forskning. Du er velkommen til at orientere dig mere om klinikken her.

Om Akutafdelingen

Akutafdeling har fokus på det gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og uddannelse for både yngre læger og akutlæger. Aktuelt er der 12 akutlæger (normeret 14) og 22 yngre læger ansat i afdelingen. Der er døgndækning af bagvagten i Akutafdelingen, og der må i begrænset omfang påregnes vagter til kl. 21 og aften-nattevagter (en til to pr. måned)

Akutafdelingen modtager omkring 100-130 patienter dagligt, hvoraf cirka 50 er skadespatienter. Patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer forbliver i Akutafdelingen, der råder over 32 modtage- og observationspladser. Øvrige patienter overflyttes inden for seks timer til en specialafdeling.

Der er etableret et tæt samarbejde med henholdsvis medicinsk, geriatrisk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling omkring patienterne.

Læs mere om Akutafdelingen her.

Du vil blive ansat som afdelingslæge.

Om Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling har fem grenspecialer og 128 senge fordelt på seks afsnit med

 • Gastroenterologi/hepatologi herunder gastroenterologisk skopiambulatorium inkl. kapsel endoskopi
 • Kardiologi, hvor der foretages non-invasive undersøgelser inkl. TEE og hjerte-CT
 • Endokrinologi med alle hovedfunktioner
 • Lungemedicin
 • Geriatri med bla. apopleksi, demens og faldudredning

Afdelingsledelsen er i fuld gang med at opbygge både en palliativ enhed og et infektionmedicinsk afsnit. Palliation skal varetage den specialiserede indsats i tæt samarbejde med Palliativt Team og Hospice.

Akutte medicinske patienter modtages primært i Akutafdelingen, som varetager den første del af patientforløbet op til 48 timer. Der kommer dagligt ca. 30-35 akutte uselekterede medicinske patienter, hvor ca. 50% indlægges på Medicinsk Afdeling. Nykøbing F. Sygehus har et patientoptageområde af borgere fra Vordingborg, Guldborgsund og Lollands kommuner på i alt 150.000 borgere.

Medicinsk Afdeling har stor ambulant virksomhed inden for de 5 grenspecialer med elektive patienter til udredning og behandlingskontrol. Derudover har vi en diagnostisk enhed (Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling) i kombination med Medicinsk Dagafsnit.

Læs mere om Medicinsk afdeling her.

Du vil blive ansat som afdelingslæge eller overlæge, afhængigt af kvalifikationer.

Nykøbing F. Sygehus udvider kapaciteten

I 2018 udvides sygehuset med bl.a. en ny kardiologisk, akut og intensivafdeling

Yderligere oplysninger

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med cv og autorisationsID elektronisk

Da der er tale om nye stillingskombinationer, har du sikkert spørgsmål, hvorfor du er velkommen til at kontakte

 • Praktiserende læge Peter Wied, 21 40 36 78, peter.wied@dadlnet.dk
 • På Nykøbing F. Sygehus kan du enten kontakte ledende overlæge for Akutafdelingen Anne Molzen på telefon 20 35 89 59 eller mail ahmo@regionsjaelland.dk og ledende overlæge for Medicinsk Afdeling Benedicte Vibjerg Wilson, 24 92 01 41, bvw@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist løbende

Samtaler vil blive afholdt løbende

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Kontaktperson
  Claus Jensen
  clmj@regionsjaelland.dk
  56515346
 • Adresse
  Ejegodvej 63, 4800 Nykøbing Falster
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Akut Medicin & Almen medicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-1970
 • Regionens jobnr.
  001818
 • Quick-nr.
  322245
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2030


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Adresse
  Ejegodvej 63, 4800 Nykøbing Falster
 • Kontaktperson
  Claus Jensen
  clmj@regionsjaelland.dk
  56515346
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Akut Medicin & Almen medicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-1970
 • Regionens jobnr.
  001818
 • Quick-nr.
  322245
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2030

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæge (afdelingslæge eller overlæge) i kombinationsstilling mellem almen praksis og Nykøbing F. Sygehus"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.