Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 25 C, 4600 Køge

Overlæge til Psykiatrien Øst, Distriktspsykiaterien i Greve / Køge

I Psykiatrien Øst går vi ad flere veje i behandlingen – og vi følges med kolleger, patienter og pårørende.

Vil du være speciallæge i psykiatrien hos os?

Distriktspsykiatrien Greve/Køge kan tilbyde fast stilling som overlæge 37 timer pr. uge.

Distriktspsykiatrien er placeret tæt på S-togs linjen til København og med nærliggende motorvejsforbindelse.

Du bliver ansat i en Distriktspsykiatri som betjener borgere i Greve, Køge, Solrød, Faxe og Stevns kommuner,

Distriktspsykiatrien Greve/Køge -  har en normering på 6,5 overlæger/afdelingslæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), og to af lægerne er tilknyttet Greve.  Den øvrige personalegruppe består af lægesekretærer, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Distriktspsykiatrien Greve/Køge - er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og en Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde, i alt 81 sengepladser. Der er Distriktspsykiatrier i Greve-Køge og Roskilde, to Psykiatriske Klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, Regionfunktioner for henholdsvis Angst og Personlighedsforstyrrelser, Skizofreni og andre psykoser samt udredning af udviklingsforstyrrelser og rådgivning omkring behandling af gravide.

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen, som er baseret på dialog og relationer, og vi har ligeledes fokus på børn af psykiske syge.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt fra København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Debuterede psykoser (OPUS), ikke-psykotiske lidelser samt personligheds-forstyrrelser.  Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt hvor

 • Overlægen vil indgå i en 13-skiftet vagt med rådighed fra bolig til sparring for yngre læge-bagvagten og akutte tilsyn på Køge sygehus samt delvagt 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Hvad ønsker vi af dig

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • Lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du som overlæge opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse
 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.  Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 23 44 66 21 eller overlæge Lene Kistrup Henriksen, 58 53 77 62.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Lene Henriksen
  lkhe@regionsjaelland.dk
  58537762
 • Adresse
  Sygehusvej 25 C, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2018
 • Regionens jobnr.
  001964
 • Quick-nr.
  323212
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2030


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Sygehusvej 25 C, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Lene Henriksen
  lkhe@regionsjaelland.dk
  58537762
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2018
 • Regionens jobnr.
  001964
 • Quick-nr.
  323212
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2030

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til Psykiatrien Øst, Distriktspsykiaterien i Greve / Køge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.