Jobbet "Erfarne stråleterapeuter til Dansk Center for Partikelterapi" er udløbet

Region Midtjylland

Dansk Center for Partikelterapi

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) søger fem erfarne stråleterapeuter. Stråleterapeuterne skal indgå i det tværfaglige team, der er under etablering og som skal starte den kliniske drift.

DCPT er et nationalt center, der fra 2018 vil levere protonterapi af højest mulig kvalitet til alle relevante danske kræftpatienter. Aarhus Universitetshospital er vært for det nationale center, og centret fungerer som en selvstændig hospitalsafdeling på Aarhus Universitetshospital.

Udstyr til protonstrålebehandlingen leveres af Varian Medical Systems og består af protoncyklotron, tre behandlingsrum med 360˚-gantry og gantrymonteret billedsystem og et forskningsrum med horisontal strålegang. Udstyr til dosisplanlægning leveres ligeledes af Varian og derudover er der planlagt indkøb af skannere mm. I forbindelse med centeret vil der være adgang til et virtuel protongantry placeret i et læringscenter.

DCPT vil starte patientbehandling oktober 2018 og opgaverne vil glidende skifte karakter fra etableringsopgaver og oplæring til opgaver knyttet til patientbehandling. Stråleterapeuter med ansættelse ved DCPT skal være indstillet på at kunne varetage flere forskellige opgaver. Opgaverne vil primært være knyttet til patientbehandling og derudover til fiksering, skanning og ambulatoriet. I centeret vil vi komme til at arbejde med såvel projektorienterede som driftsorienterede opgaver.

Gennem aktiv og integreret forskning forventer DCPT at blive blandt de internationalt førende protonterapicentre. Det forventes, at stråleterapeuterne i samarbejde med centerets akademiske medarbejdere aktivt understøtter og eventuelt deltager i forsknings- og udviklingsopgaver. Stråleterapeuterne vil indgå i et tværfagligt team med læger, fysikere, sygeplejersker, radiografer, ingeniører og teknikere, og der vil også være et tæt samarbejde med fuldtidsforskere, der ligeledes arbejder på at udvikle teknologi og klinisk udnyttelse af protonterapi.

Du skal
  • være uddannet stråleterapeut enten med sygepleje- eller radiografbaggrund have lyst til at bruge og udvikle dine kompetencer indenfor billedvejledt  og adaptiv protonterapi
  • være indstillet på at arbejde med patienten i centrum
  • kunne arbejde i et team omkring den enkelte patient og dennes familie med henblik på at sikre kontinuiteten i patientens forløb
  • have interesse for behandling af børn og unge
  • gerne have erfaringer med at behandle patienter med sygdomme i centralnervesystemet og hovedhalsområdet
  • være ambitiøs og have lyst til at fuldføre dit arbejde med høj kvalitet
  • være indstillet på at løse mangeartede opgaver
  • gerne have bestået kursus i kemoterapi

DCPT stiller ressourcer til rådighed til uddannelse og oplæring i relevante aspekter inden for protonterapi.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgning sker via nedenstående link.  Ansøgningsfristen er onsdag den 25. oktober 2017.
Tiltrædelse 1. marts 2018. Der er planlagt ansættelsessamtaler mandag den 30. oktober 2017.

For yderligere information om stillingerne: Oversygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen
på 3046 3670 eller på dortmort@rm.dk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.