Jobbet "Radiografvikarer til Røntgenafdelingen Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
3 Barselsvikariater er ledig til besættelse pr. 1.12 2017 eller efter aftale og løber til udgangen af 2018. Du vil indgå i enten CT-Teamet, hvor Maria er afdelingsradiograf. Eller CR/DR-Teamet hvor Jesper er afdelingsradiograf. Du vil indgå i et moderne og spændende fagligt fællesskab. 
Røntgenafdelingen har indført ny ledelsesstruktur for plejepersonalet pr. 1. maj 2017, hvor plejepersonalet blev teamopdelt i et MR, CT og CR/DR team. Afdelingen er moderniseret og udvidet med nye modaliteter blandt andet CT, gennemlysning, DR røntgenrum, MR og ultralyd. 
 
Du er en moderne, innovativ og dialogorienteret radiograf, der: 
 
-     sætter patienten i centrum 
-     kan lide kombinationen af omsorg og teknik 
-     er positiv, engageret og fleksibel 
-     har lyst til at arbejde selvstændigt samt indgå i teamsamarbejde 
-     har lyst til at arbejde med kvalitet 
-     har lyst til at præge den fremtidige udvikling i afdelingen 
 
Vejle Sygehus har sammen med Kolding Sygehus fælles sygehusledelse og indgår i Sygehus Lillebælt, Kolding med hovedvægt på det akutte, Vejle med hovedvægt på kræft.  
Dit ledelsesområde har fælles afdelingsledelse med Røntgenafdelingerne i Give og Middelfart samt mammografiafsnittet inklusiv mammografiscreeningsenheden. 
 
Personale 
Under det samlede ledelsesområde er ansat 133 personaler, heraf 12 sekretærer, 22 overlæger, 3 kiropraktorer, 98 i plejegruppen og 5 personer i driftsorienterede funktioner. 
I Vejle er der tilknyttet ca. 65 i plejegruppen. 
 
Hvert team har tilknyttet ca. 20 fra plejegruppen. CT teamet indgår i rådighedsvagt sammen med CR/DR teamet. De opslåede stillinger forventes efter oplæring at indgå i vagt bemandingen.  
 
Afdelingens mantra 
Afdelingens mantra er svar til tiden med patienten og kvaliteten i centrum. 
Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt tempo og fokus på kvalitet i såvel kerneydelsen som i servicemål. Afdelingerne har fokus på hurtig udredning, diagnostiske pakker og jobglidning.  
 
Økonomi 
Afdelingen har en sund økonomi, hvor aktiviteterne er med til at finansiere udvikling af de faglige miljøer, forbedring af de fysiske rammer og forskning. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
Hør gerne mere om os ved henvendelse til Afdelingsradiograf Maria Rygaard Andersen 7940 5306, Afdelingsradiograf Jesper Friis Skjoldborg 5142 9434  
 
Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest tirsdag d. 24.10-2017 inden middag. Samtaler forventes gennemført fredag d. 27.10-2017.