Jobbet "Underviser søges til Skolen for Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Har du lyst til at blive en del af underviserteamet på Skolen for Recovery? Vi søger en ny kollega med social- eller sundhedsfaglig baggrund, fx socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog eller ergoterapeut.  
 
Stillingen er til besættelse d. 1.1 2018. 
 
Skolen for Recovery tilbyder kurser til patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Kurserne er et supplement til de eksisterende behandlings- og rehabiliteringstilbud.  
 
Patienter, pårørende og medarbejdere deltager sammen på kurserne, så de i fællesskab udvikler kompetencer, der kan understøtte muligheden for bedst muligt at støtte hinanden, samt understøtte den enkeltes mulighed for: 
 • at komme sig 
 • at leve bedst muligt med psykisk sygdom 
 • at støtte andre, der har en psykisk sygdom  
Det er et bærende princip på skolen, at kurserne bliver udviklet af og afholdt i et partnerskab mellem undervisere med en social- og sundhedsfaglig baggrund og undervisere, der udover en faglig baggrund også har erfaringer med at være patienter i psykiatrien.  
Skolen for Recovery hører organisatorisk til i Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, og er fysisk placeret på Psykiatrisk Center Ballerup, og der undervises også andre steder i regionen.
 
Vi laver forskellige tværsektorielle projekter, og har derfor mange samarbejdspartnere, både i Region Hovedstadens Psykiatri og i kommunerne.  
 
Opgaverne består blandt andet i at: 
 • undervise 
 • udvikle kurser i samarbejde med patienter, pårørende og medarbejdere 
 • være med til at profilere skolen og rekruttere kursister 
 • være med til at dokumentere skolens resultater 
 • deltage i udviklingsaktiviteter 
 • deltage i skolens øvrige drift 
Ansøgerens profil – hvem er du? 
Du er fagligt engageret og brænder for at udvikle psykiatrien i en recovery-orienteret retning. Du har lyst og evne til at indgå i tætte samarbejder med mange forskellige mennesker. 
 
Vi forventer, at du: 
 • har undervisningserfaring 
 • har god faglig viden og praksiserfaring med recovery-feltet 
 • er i stand til at motivere og facilitere læringsprocesser 
 • er positiv, udadvendt og initiativrig og har en anerkendende og inddragende tilgang 
 • har lyst til at deltage i udviklingsaktiviteter 
Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har arbejdserfaring fra den kommunale sektor, gerne socialpsykiatrien.  
 
Vi tilbyder: 
 • et udfordrende job med god mulighed for faglig og personlig udvikling 
 • varierede arbejdsopgaver 
 • et arbejde hvor recovery-principper er et bærende element 
 • en dynamisk arbejdsplads med engagerede kolleger og kursister, hvor en del af kollegerne har brugererfaring fra psykiatrien 
 • stor mulighed for indflydelse på udvikling af nye kurser og tiltag 
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.skolen-for-recovery.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Du ansættes efter gældende overenskomst. 
Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
 
Du kan få flere oplysninger om stillingen hos:
Underviser og sygeplejerske, Lis Andersen på tlf. 29 42 19 18, lis.02.andersen@regionh.dk 
Leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Lone Petersen på  tlf. 21 99 57 43, lone.petersen@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist er søndag den 22. oktober 2017. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 30. oktober 2017.