Jobbet "Sundhedsfaglig medarbejder til bostøtte på Bostedet Hadsund" er udløbet

Region Nordjylland

Hadsund: Administration

Visborggaard Alle 39, 9560 Hadsund

Dit næste skridt
Tiltrædelse 1. december 2017 – eller snarest muligt derefter.
 
Bostedet Hadsund søger sundhedsfaglig medarbejder til bostøtte i Afdeling 2 B og D.
Der er tale om en fuldtidsstilling med blandede vagter, dog fortrinsvis dag- og aftenvagter samt weekendarbejde.
 
Bostedet Hadsund er et socialpsykiatrisk bosted med plads til 40 beboere.
Målgruppen er mennesker med svære sindslidelser.
 
Bostedet Hadsund er et tilbud i udvikling og forandring.  Bostedet Hadsund udspringer af det tidligere Bostedet Visborggaard. Beboere og personale flyttede i september 2017 til nye tidssvarende bygninger og skiftede navn til Bostedet Hadsund.
 
Bostedet Hadsund har stort fokus på at arbejde recoveryorienteret ud fra en rehabiliterende tilgang. Vi har gennem 2017 arbejdet med et stort rehabiliteringsprojekt, som involverer både beboere og medarbejdere.
Vi tror på, at alle beboere kan komme videre i livet - med den rette hjælp til at finde sin egen vej.
 
Medarbejderne på bostøtteområdet er tværfaglige sammensat og det vægtes højt, at medlemmerne af de faglige teams sætter deres faglighed i spil i gruppen.
 
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.bostedethadsund.rn.dk
 
Vi forventer, at du:
 • Er faglig dygtig
 • Er indstillet på at arbejde i og udvikle et teamsamarbejde
 • Ser det skriftlige arbejde som fundamentet for god pædagogisk praksis
 • Tydelig i skrift og tale og kan medvirke i udviklingen af dokumentationsarbejdet
 • Engageret og god til at se nye faglige vinkler i det daglige arbejde
 • Er handlekraftig, har et godt overblik og bidrager til det gode arbejdsmiljø
 • Har viden og erfaring med at arbejde recovery - og rehabiliteringsorienteret
 • Kan arbejde helhedsorienteret med bostøtte
 • Kan håndtere beboere med lav frustrationstærskel ud fra en anerkendende tilgang
 • Selvstændigt kan bidrage med tiltag til faglig udvikling
 • Indstillet på at arbejde tværfagligt med fælles opgaver
 • Er initiativrig i at igangsætte og fastholde aktiviteter sammen med beboerne.
Vi tilbyder:
 • Stor indflydelse på eget arbejde med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Deltagelse i faglige udviklingsprojekter
 • Supervision og faglig vejledning
 • Samarbejde med dygtige, erfarne og motiverede kollegaer
 • Indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid (via systemet ”Min- Tid”)
 
Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan indhentes hos
afdelingsleder Britta Glargard, tlf. 97 64 54 06.
Løn - og ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
Der indhentes straffeattest.
 
Ansøgningsfrist er 1. november 2017 kl. 12.00
Indkaldelse til samtale sker via mail.
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 3. november  2017