Jobbet "fysioterapeut til specialiseret palliativ fysioterapi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederiksund

Dit næste skridt
Nordsjællands hospital søger fysioterapeut til specialiseret palliativ fysioterapi 
Pr. 1. juli 2017 overtog regionen det fulde ansvar for den specialiserede palliative fysioterapi. Vi søger derfor en ambitiøs og dedikeret fysioterapeut, der sammen med Palliativ Enhed skal bidrage til, at patienter i eget hjem og på øvrige sengeafsnit får en sammenhængende palliativ behandling af høj kvalitet.  
Hvem er vi? 
Palliativ Enhed er organisatorisk placeret i Onkologisk og Palliativ afdeling, Nordsjællands Hospital, fysisk placeret på Frederikssund Hospital.  Enheden har kontinuerligt kontakt med ca. 80 – 90 patienter og deres pårørende.  
Udover sengeafsnit med 10 senge, har vi også et udekørende team til varetagelse af den specialiserede indsats hos patienter, der opholder sig i eget hjem.   
Vi er en afdeling med høj aktivitet i forhold til udredning af symptomatologi og opfølgende tværfaglig palliative behandlingstilbud med fokus på bedst mulig livskvalitet og høj faglig kvalitet. 
Vi arbejder ud fra WHO´S definition af palliation samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats. 
Vi arbejder med udvikling via egne og nationale projekter. Vi holder os fortløbende opdateret på at justere og styrke indsatsen ud fra gældende rammer, således at Enheden på sigt kan fungere som et kompetence – og videnscenter, som andre i såvel primær som sekundær sektor kan rådføre sig med. 
Vores mål er at blive en ”paraplyorganisation,” som i et tværfagligt team varetager alle specialiserede palliative opgaver i forhold til patienter med både maligne – og non maligne livstruende sygdomme og hermed bidrage til et velfungerende palliativt patientforløb på tværs af faggrupper og sektorer. 
Om stillingen 
Som fysioterapeut skal du i samarbejde med overlæger og sygeplejersker i den palliative enhed være ansvarlig for planlægning, koordinering og implementering af den specialiserede palliative indsats for patienter i hospitalets optageområde. 
Stillingen er foreløbigt en 1- årig projektstilling på 37 timer med opstart hurtigst muligt eller efter aftale.  
Du ansættes under den palliative enhed med reference til afdelingssygeplejersken. Du vil indgå i et fagligt fællesskab med øvrige fysioterapeuter på de palliative afsnit, således at viden deles og fagligheden løbende udvikles. 
Da der er tale om en nydefineret opgave forventes det, at fysioterapeuten er indstillet på- og har interesse for- at bidrage aktivt til udviklingen af det samlede tværfaglige tilbud til de palliative patienter. Dette indebærer også, at fysioterapeuten i løbet af projektperioden medvirker til, at hospitalet det kommende år får skabt gode og smidige arbejdsgange og tydelige snitflader i samarbejdet både internt i palliativ enhed men også eksternt i samarbejde med kommunerne. Du skal derfor være indstillet på, at opgaverne og din funktion kan udvikle sig undervejs og i takt med, at vi bliver klogere på opgavens indhold, omfang og de gode arbejdsgange.  
Det er forventningen at den største del af opgaverne vil foregå i patientens eget hjem, og der må derfor påregnes en del kørsel. Palliativ Enhed har primær base på Frederikssund hospital, men i forbindelse med de udekørende opgaver har fysioterapeuten mulighed for at tilgå arbejdsstationer på Hillerød hospital og i Sundhedshuset i Helsingør. 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingssygeplejerske Elsebeth Rasmussen via mail til: elsebeth.rasmussen@regionh.dk 
Vi forventer bla, at: 
Du er uddannet fysioterapeut med min. 2 års erhvervserfaring 
Du har relevant klinisk erfaring og dokumenteret viden og kompetencer omkring den kritisk døende patient og dennes pårørende 
Du er uddannet lymfødemterapeut 
Du er fagligt velfunderet med et højt refleksionsniveau 
Udviser empati og professionel adfærd i relation til patient og pårørende  
Du er handlekraftig, omstillingsparat og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag 
Vi kan tilbyde dig: 
Et udfordrende og ansvarsfuldt job med mulighed for at præge udviklingen af den specialiserede palliative indsats 
Mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer  
Et arbejde hvor faglig udvikling prioriteres højt 
En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger og et tæt og godt tværfagligt samarbejde. 
En arbejdsplads med positive forventninger til dig 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
Du ansættes som selvtilrettelæggende. 
Du skal have kørekort og anvende egen bil ved hjemmebehandlinger. Der honoreres efter høj kørselstakst 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningsfristen er d. 24.10 2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt d. 27.10. 2017.  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. 
Mere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Elsebeth Rasmussen (elsebeth.rasmussen@regionh.dk), tlf.:  48 29 53 29 eller ledende terapeut Lisbet Ærø Lind (lisbet.lind@regionh.dk) tlf.: 29 21 66 02)  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.