Jobbet "Social- eller sundhedsfaglig medarbejder til kombineret aften- og nattjeneste på Lunden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 156 A, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Er du lige den gode kollega vi mangler ift. at supplere Lundens gode aften-/natteam?  
 
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. november 2017, eller snarest derefter.  
 
Arbejdstiden er på 32-37 timer pr uge med arbejde hver 2. eller 3. weekend. Tjenesterne vil fordele sig med ca. 50 % af hhv. aften- og nattjeneste, ligesom der planlægges med en til to dagtjeneste på 12 uger, bl.a. i forbindelse med teammøde, supervision og undervisning.  
Endelig kan enkelte nattjenester planlægges som rådighedstjenester (sovende tjeneste).  
Lundens Natteam er et lille team bestående af i alt 7 personer. I nattjenesten er der enten 2 vågne og en sovende medarbejder, eller 3 vågne. Alle 7 natmedarbejdere arbejder på tværs.  
 
Lunden er et socialpsykiatrisk tilbud efter SEL §§ 107 og 108, og er højt specialiseret indenfor dobbeltdiagnosebehandling.  
Lunden har i alt 36 lejligheder. Beboerne på Lunden har alle komplekse psykiske og sociale problemstillinger, ligesom flere beboere har vekslende forbrug af rusmidler.  
 
Vi har fokus på brugerinddragelse, styrket beboeransvar og recovery. Vi arbejder med afsæt i integreret indsats, hvor alle aspekter i beboerens liv inddrages i det rehabiliterende og behandlende arbejde.  
Vi har således fokus på aktivitetsliv, bo-træning, arbejdsliv, brugerarbejdspladser og rusmiddelbrug, så vi bedst mulig kan støtte beboerne i at komme godt videre i livet.  
 
Vi forventer, at du har relevant uddannelse og erfaring indenfor det sociale og/eller sundhedsfaglige område. Du skal have erfaring med udsatte borgere og gerne erfaring fra psykiatri eller socialpsykiatri, ligesom ansøgere med kendskab til rusmiddelbrug vil blive foretrukket.  
Du skal have et solidt kendskab til motivationsarbejdet samt gode relations- og kommunikationskompetencer, hvor du vil være i stand til at fremstå tydelig, klar og vedholdende, såvel verbalt som nonverbalt.  
 
Ansøgningsfrist er fredag den 27. oktober kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler mandag den 30. oktober.  
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til daglig leder Lone Hviid på  
mail: lone.rasmussen.03@regionh.dk, eller på mobil.: 42 57 21 28  
 
Læs mere om Lunden på: www.densocialevirksomhed.dk/Lunden  
 
Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Lunden er en driftsenhed under Region Hovedstadens Sociale Virksomhed. Et af må-lene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og  uddannelsespolitikken.