Jobbet "Lægesekretær til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.
 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Center for Planlagt Kirurgi er i stadig udvikling. Vi fungerer som bagstopper for ortopædkirurgien i Region Midtjylland, og derforuden har vi stor succes med vores Friklinikker.
 
Vi søger en ny kollega til det ambulante team, som har ansvaret for Klinik for hånd- og fodkirurgi.
 
Stillingen indeholder potentielle vagter i Akutklinikken.
 
Vi kan tilbyde dig et job, som er selvstændigt men også med et organiseret rul i teamet.
I Ortopædkirurgisk Klinik vil du få en afvekslende og spændende hverdag i et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker, og ikke mindst vil du indgå i et tæt samarbejde med dine 3 teamkolleger, så du altid vil have kolleger at sparre med.
 
Om vores nye kollega:
 • Du er robust og stabil
 • En uddannelse som lægesekretær er ”et must”
 • Du er en smilende person – også i telefonen
 • Kendskab til MidtEPJ er en selvfølgelighed
 • Du er selvfølgelig absolut faglig dygtig og effektivt arbejdende
 • Fleksibilitet er en selvfølgelighed for dig ligesom du er i besiddelse af en god portion sund fornuft
 • Du kender betydningen af at "give og tage" i samarbejdet med andre
 • Du er naturligvis mødestabil
Dit daglige arbejde vil bl.a. komme til at bestå i:
 • Booking af tider til forundersøgelser og kontroller
 • Telefonisk vejledning af patienter
 • Booking af tider til røntgen og MR-skanninger
 • Skrivning af diktater
 • Håndtering af prøvesvar
 • Korrespondance med vore patienter
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Silkeborg er i 2016 kåret som ”Danmarks bedste mindre hospital 2016”
 
På Regionshospitalet Silkeborg har vi udviklet Center of Excellence, hvor hospitalsydelserne direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov.
Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor vi bliver i stand til at forudse, hvornår patienten skal have støtte og derved undgå en akut hospitalsindlæggelse. Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af sektorer er derfor centralt i arbejdet mod excellente patientforløb
 
Se nærmere om Regionshospitalet Silkeborg på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Lene Ravn tlf. 7841 6410 eller tillidsrepræsentant Mette S. Jerne på tlf. 7841 6219.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest fredag den 10. november 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45 eller 46 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale