Jobbet "Sygeplejersker som ønsker at arbejde med Non Invasiv Ventilationsbehanding NIV søges til Amager Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Italiensvej 1, 2300 København S

Dit næste skridt
Lungemedicinsk Sengeafsnit søger sygeplejersker til ovenstående semi intensive behandling af KOL patienter og andre medicinske sygeplejefaglige opgaver.  
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt med blandede vagter og weekendvagt hver 2. eller hver 3. weekend. 
Stillingerne forventes besat 1. november/december 2017  
Du må meget gerne have erfaring med akut medicinsk sygepleje og NIV, men kan også være en dygtig nyuddannet sygeplejerske, som kunne tænke sig at få erfaring indenfor dette spændende speciale. 
  
Om afsnittet 
Lungemedicinsk afsnit er et speciale afsnit med primært lungemedicinske sygdomme samt andre medicinsk syge patienter herunder patienter med kræft. Vi arbejder derfor bl.a. med pallierende forløb for vores KOL- og kræft patienter.  
Vi tilbyder også NIV-behandling til den akut påvirkede KOL-patient og du vil få undervisning og færdighedstræning i forhold hertil. 
Vi er organiseret i teamstrukturer, der skal medvirke til at nedbryde kompleksiteten og understøtter et godt læringsmiljø i praksis og refleksion tværfagligt. Alle 3 teams fungerer som studieunit, hvor de studerende i afsnittet er tilknyttet.  
Der er 7-11 patienter i hvert team. Til hvert team er det i dagvagt 2-3 sygeplejersker/social og sundhedsassistent. Desuden er der læge, fysioterapeut, socialrådgiver, socialsygeplejerske og ergoterapeut tilknyttet afsnittet. 
 
Generelt for Amager Hospital 
Vi er et nærhospital uden egen intensivafsnit og derfor er sygeplejen dels relateret til den akut syge patient, men også i høj grad orienteret omkring det sammenhængende patientforløb og kronikerindsatsen. 
Der modtages patienter på alle tider af døgnet bl.a. direkte fra Akutklinikken, hvilket betyder at sygeplejen skal ydes på en selvstændig og værdibaseret tilgang i overensstemmelse med Amager Hvidovre Hospitals Det handler om liv og Fokus og Forenkling virksomhedsgrundlag og afdelings kultur. 
Vi arbejder med stabile processer i forhold til det sammenhængende patientforløb og i relation til at indarbejde kvalitetsmål i sygeplejen på en meningsfuld måde. 
 
Ønsker du en spændende og varieret stilling på vores lungemedicinske afsnit, hvor der er fokus på uddannelse indenfor både det almene og det lungefaglige medicinske speciale, kan vi tilbyde dig: 
 • Grundig introduktion i dit opstartsforløb  
 • Grundig introduktion/oplæring i det medicinske speciale med fokus på lungemedicin, herunder kursus i NIV behandling. 
 • Individuel faglig og personlig udvikling. 
 • At opleve mange aspekter i sygeplejen – det akutte forløb og det palliative forløb, der giver døende patienter og deres pårørende en værdig afsked med livet. Det sammenhængende patientforløb med fokus på dialogen på tværs af afsnit, hospitaler og sektorer. 
 • Et sygeplejefagligt udfordrende afsnit med stor fokus på kvalitetsudvikling og med ugentlig undervisning. 
 • Imødekommende og åbne personalegruppe, som prioriterer at have et arbejdsmiljø med fokus på dialog. 
 • Løbende intern og ekstern undervisning i det medicinske speciale for at fremme faglig udvikling, erfaringsudveksling og netværk. 
Vi ser gerne, at du: 
 • Har kendskab til det medicinske speciale.  
 • Er professionel i forhold til egne og andres kompetencer. 
 • Er motiveret for udfordringer og kan bevare overblikket i akutte og travle situationer. 
 • Er fagligt engageret og kvalitetsbevidst i din sygepleje. 
 • Er reflekterende i forhold til samarbejdsprocesser og kommunikation, og kan repræsentere den svage patient og koordinere komplekse patientforløb. 
 • Tager ansvar for egen læring og anvende den i klinisk praksis. 
Interesseret ansøger uanset alder, køn, religion eller andet etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Afdelingssygeplejerske Helle Ann Bülow-Olsen, tlf.: 40 26 21 11,  
 
Ansøgningsfrist: 29. oktober 2017. Samtaler afholdes løbende