Jobbet "Lægesekretær til Kvindesygdomme og Fødsler, Obstetrisk Søjle" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, søger pr. 1. december 2017 en uddannet lægesekretær, 30-37 timer om ugen.

Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er en afdeling, som blandt andet tager sig af graviditet, fødsel og barsel. Vi modtager gravide i vores Ultralydsklinik, i Klinik for Gravide, i Jordemoderpraksis samt fødende på vores Fødeafsnit og på Afsnit for Mor og Barn eller i Familieafsnittet. Derudover ser vi mor og barn til efterkontrol i vores Efterfødselsklinik. Vi har ca. 5000 fødsler om året. Den ambulante virksomhed omkring de gravide svarer til ca. 70.000 ambulante kontakter om året.

Vi er en afdeling, som i efteråret 2014 gennemgik store omstruktureringer i forbindelse med ombygning/udvidelse af Aarhus Universitetshospital. Vi er således på plads i vores fremtidige fysiske omgivelser på Aarhus Universitetshospital.

De daglige arbejdsopgaver er afvekslende, men består blandt andet i at være i visitationen, hvor man modtager henvisninger og booker tider. Skrivning og registrering af ambulante notater. Modtagelse af patienter ved receptionen, booking af nye tider til de patienter, som har været til ultralydsskanning eller været i Klinik for Gravide, besvarelse af telefoniske henvendelser samt kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere. Du skal have et grundigt kendskab til de administrative patientforløb i MidtEPJ, herunder fejllister.

Vi lægger vægt på at du befinder dig godt i et job, hvor du synes det er spændende, at få det hele til at gå op i en højere enhed. At du i fællesskab med dine kolleger løser opgaver, så dagen kører på den bedst mulige måde. At du er stabil og fleksibel. At du kan arbejde selvstændigt. At du ser muligheder i stedet for begrænsninger og at du kan administrere flere bolde i luften samtidig. At du har en høj arbejdsmoral, er mødestabil og ansvarsbevidst.

Det er et krav, at du er uddannet lægesekretær.

Løn- og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 

Vi tilbyder en fast stilling på 30-37 timer ugentligt, mødetid mellem kl. 8 og kl. 16. Et godt samarbejde mono- og tværfagligt. 27 dygtige og kvalitetsbevidste sekretærkolleger, opdelt i Kvindesygdomme og Fødsler, som løfter i flok, har medansvar og tager initiativ. En fri tone med vægt på godt humør. Uformelt arbejdsklima, åbenhed og dialog. Grundig oplæring i afdelingen.

Lyder det som noget du kunne tænke dig, er du meget velkommen til at kontakte lægesekretær Heidi H. Jeppesen på 7845 3388 eller på hedjep@rm.dk for flere oplysninger om stillingen.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.