Jobbet "Sygeplejerske søges til intensiv Hjerteopvågnings og Observationsafsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Operation og Intensiv ØST

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi er så heldige, at en del af vores kolleger er i lykkelige omstændigheder.
Hvis du har en drøm om at udfordre eller udvikle dine faglige kompetencer, så er du måske den rette til én af de stillinger vi ønsker besat i Hjerteopvågnings- & Observationsafsnittet. Stillingen giver en helt unik mulighed for dig, der gerne vil forfølge dine ambitioner i forhold til at blive en kvalificeret og dygtig sygeplejerske i hjerteopvågning- og observation, og have mulighed for senere at videreuddanne dig som intensivsygeplejerske.
 
Stillingen er på 37 timer/uge. Ansættelse pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

Vi søger en sygeplejerske, som har følgende kvalifikationer
 • du er teoretisk velfunderet inden for sygeplejefagets kliniske felt, og du arbejder ud fra den nyeste viden
 • du har minimum 1 års erfaring gerne med baggrund i akut sygepleje, intensiv sygepleje eller sygepleje til hjertepatienter
 • du trives med sygepleje til komplekse patienter, hvor du både skal agere på akut livstruende sygdom og komplikationer
 • du har lyst til at indgå i et tværfagligt team, hvor patientens perspektiv er omdrejningspunktet, og hvor alle faglige stemmer tæller lige meget
 • du kan opstille realistiske krav til dine kolleger ud fra klare målsætninger, som du og kolleger aftaler i fællesskab, med patienten og eller pårørende
 • du kan motivere andre til at indgå i et forpligtende praksisfællesskab med dine kolleger i afdelingen
 • du er drevet af ambitionen om at skabe et struktureret og stimulerende læringsmiljø, der gør os til et attraktivt læringssted
 • du er selv den gode rollemodel, der kan yde klinisk sygepleje på højt niveau, hvor praksis afspejler dine værdier og dit solide teoretiske fundament
 
Hvad får du i stillingen?
 • du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb. I forløbet indgår formaliserede introduktionsdage
 • du får en central rolle i forhold til at koordinere patientforløb, hvor de bærende principper bl.a., er sygepleje og inddragelse af patienten og pårørende, som tilsammen skaber et sammenhængende patientforløb
 • du indgår i et samarbejdende fællesskab med kolleger, afdelingens kliniske koordinatorer, vejledere, intro- og oplæringsansvarlige samt udviklingssygeplejerske

Hvem er vi?
Vi er sygeplejersker, som arbejder i et afsnit med hjerteintensive patienter. I Hjerteopvågnings- og Observationsafsnittet, er vi meget engagerede i at sikre gode patientforløb og høj kvalitet i plejen. Afsnittene er under reorganisering og de forandringer, som vores afsnit gennemgår, giver os mulighed for at genoverveje tingene og tænke nyt. Vi sætter stor pris på at løfte sammen, fleksibilitet, muligheden for at få indflydelse og tænke i nye baner.

Om stillingen
Hjerteopvågningsafsnittet varetager observation, pleje og behandling af nyopererede hjerte-, lunge- og karpatienter. I foråret 2017 har vi etableret et hjerteobservationsafsnit som fungerer som et step-up & step-down afsnit. Vi varetager derfor det intensive forløb for opvågningen af hjerteopererede patienter i ét afsnit samt plejen og behandling af semiintensive hjertepatienter på et andet afsnit. Vi sygeplejersker har derfor mulighed for at arbejde med forskellige facetter af sygeplejen og vi skaber rum til kreativitet og resultater skaber vi sammen. Vi arbejder i 8 og/eller 12 timers vagter på hverdage og i weekender.

Vi tilbyder
 • en helt unik funktion i et nyt & særligt afsnit som rummer muligheder
 • en tværfaglig arbejdsplads med fagligt kompetente kollegaer som er dedikerede og har en anerkendende tilgang
 • medindflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid
 • en arbejdsplads, hvor du har mulighed for at påvirke din videreudvikling gennem fagligt engagement og nytænkning
 • et afsnit, der altid har øje for relationer og samarbejde med patienter, pårørende og kollegaer
 • mulighed for at arbejde med forskellige sider af sygeplejen til den nyopererede hjertepatient og den semiintensive patient
 
Har du kvalifikationerne og interessen, kunne du være vores nye kollega.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Mikkelsen på marmil@rm.dk
Vi glæder os til din ansøgning, som skal være os i hænde senest d. 26. november 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.