Jobbet "Akut Psykiatrisk Hjælp på Psykiatrisk Center Amager søger en sygeplejerske med lyst til Akutmodtagelse og korte ambulante forløb" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Er du sygeplejerske med psykiatrisk erfaring og også gerne somatisk, og kan du lide - eller finder det spændende, at arbejde i en kombineret stilling med akutmodtagelse og korte akutte opfølgende forløb, så er det lige dig vi mangler. 
Kan du lide blandingen af akutmodtagelse samt muligheden for afklaring af den akutte problemstilling i korte intensive forløb, så er vi lige noget for dig. 

Om ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ på Psykiatrisk Center Amager: 
Akut Psykiatrisk Hjælp er en ny måde at tænke Akutmodtagelse. Det betyder, at vi triagerer patienter i telefon eller ved fremmøde i Akutmodtagelse og derefter, så vidt muligt, afholder samtale/indledende vurdering med læge og sygeplejerske i patientens eget hjem eller nærmiljø.  Herefter kan vi oprette intensive ambulante forløb som alternativ til indlæggelse.  
Som sygeplejerske i Akut Psykiatrisk Hjælp vil du arbejde i vagter i akutmodtagelsen samt som kontaktperson i hjemmebehandlingen. 

Akut Psykiatrisk Hjælp skal tilbyde professionel psykiatrisk vurdering af patienter med behov for akut psykiatrisk hjælp alle ugens dage, inklusiv weekender frem til kl.22.00. Tilbuddet betyder, at nærmere vurdering og behandling foregår i patientens eget hjem eller nærmiljø. Målet er, at den akutte indsats skal skabe mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. 

Akut Psykiatrisk Hjælp opgaver er mangeartede. Akut Psykiatrisk Hjælp er en skadestuefunktion som kan tilbyde akut ambulante pt-forløb i hjemmet der skal bidrage til at afklare, hvilke behandlingstilbud og sociale tilbud, der er de rette for patienten. Endvidere samarbejder vi med døgnafsnittene og de ambulante enheder med henblik på at forebygge eller afkorte indlæggelsesforløb. Vi skal rådgive og behandle - telefonisk eller ved ét eller flere akutte tilsyn i hjemmet, følge patienter hjem i forbindelse med udskrivning fra et sengeafsnit, give støttende samtaler/krisesamtaler, etablere kontakt/støtte til pårørende og meget mere. Akut Psykiatrisk Hjælp har eksisteret i to år på Psykiatrisk Center Amager, og vi er stadig i gang med at udvikle teamet sådan at vi løser opgaverne bedst muligt. 


Til teamet ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ søger vi netop nu sygeplejerske til fast stilling på 21 - 35 timer/uge dag/aften og hver 3. weekend eller aftenvagtsstilling 28 timer ugtl., samt hver 2. weekend.  
Stillingen er til besættelse snarest muligt. 

Vi søger en sygeplejerske der: 
• Har bred psykiatrisk erfaring, gerne fra akutafsnit 
• Har erfaring/interesse med opsøgende ambulant psykiatri 
• Har erfaring med somatik 
• Er god til både at samarbejde og arbejde selvstændigt 
• Er udadvendt og dynamisk med lyst og interesse for akut psykiatri 
• Bevarer overblik og engagement, også i pressede situationer 
• Har lyst til at være med til at udvikle nyt til gavn for patienterne 
• Har lyst til at arbejde med - og gerne har, erfaring med LEAN-forbedringskultur 

Vi kan tilbyde: 
• At du kan være med til at udvikle akutbehandlingen til psykiatriske patienter 
• Et godt team med kompetente kollegaer 
• Et udviklende og varierende arbejde 
• Et ambitiøst fagligt niveau 
• En individuelt tilrettelagt introduktion 
• God mulighed for kompetenceudvikling 
• Mulighed for samarbejde med centrets subspecialiserede afsnit, samt med den ambulante psykiatri 

Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret her  

Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen i teamet ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ er på 28 - 35 timer pr. uge og til besættelse snarest. 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for sygeplejersker indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
For yderligere oplysninger herom, er du velkommen til at kontakte TR Yvonne Broen på tlf.: 2036 3215 

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 

Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
Ansøgningsfristen er den 25. januar 2018 KL. 12:00. Samtaler afholdes efter aftale.

 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Miriam Weiss på telefon: 51 56 13 28 eller mail: miriam.weiss@regionh.dk