Jobbet "Afdelingslæge i medicinsk retina teamet ved Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Øjenklinikken modtager patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner indenfor højt specialiserede funktioner. Øjenklinikken er opdelt i faglige teams, der dækker alle oftalmologiens subspecialer.  
Hovedsædet er på Rigshospitalet-Glostrup, hvor også den akutte øjenvagt for hele regionen er placeret.  
Den opslåede stilling drejer sig udover medicinsk retina generelt, specielt om varetagelse af diabetisk retinopati i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og Region Hovedstadens endokrinologiske afdelinger. Screening for- og medicinsk øjenbehandling af diabetisk retinopati er i rivende, og accelererende, udvikling. Vi står over for implementering af anti-VEGF behandling for proliferativ retinopati, anvendelse af kunstig intelligens i vurderingen af fundusfotos og etablering af algoritmer for OCT baseret screening for diabetisk makulaødem. Den der ansættes, forventes at ville tage både udviklingsmæssigt og forskningsmæssigt karbad i disse muligheder.  
 
Region Hovedstadens øjenklinik består af Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet-Glostrup, Kennedycenteret, og Nordsjællands Hospital, Hillerød.  
 
En afdelingslægestilling er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Der søges en speciallæge i oftalmologi og der efterspørges  
• Speciallæge i oftalmologi  
• Gerne erfaring med databasearbejde  
• Forskningserfaring i nethindesygdomme, ph.d.  
• Gerne EBO-eksamen  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos klinikchef Morten la Cour på morten.dornonville.de.la.cour@regionh.dk  
En stillingsbeskrivelse kan rekvireres via merethe.breilev@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist den 14.12.17. kl. 8.00  
Ansættelsessamtaler forventes at vil finde sted d. 19.12.17.  
 
Øjenklinikken på Glostrup Hospital varetager al akut oftalmologi for Region Hovedstaden og Grønland. Den er center for regionens kirurgi og de mere komplicerede ydelser.  
 
Øjenklinikken på Glostrup Hospital har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både børn og voksne, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde- og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldersforandringer på nethinden og øjenskader.  
 
Der er ca. 360 ansatte i øjenklinikken, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner og et årligt budget på ca. 270 mio. kr., heraf 130 mio. kr. til lønninger.  
Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.  
 
Vi er en røgfri arbejdsplads.  
 
Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.