Jobbet "Afdelingslæge i det vitreoretinale team ved Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Gostrup

Dit næste skridt
Øjenklinikken er landets største øjenklinik. Der modtages patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner indenfor højt specialiserede funktioner. Øjenklinikken er opdelt i faglige teams, der dækker alle oftalmologiens subspecialer.  
Hovedsædet er på Rigshospitalet-Glostrup, hvor også den akutte øjenvagt for hele regionen er placeret.  
 
Den der ansættes skal kunne varetage vitreoretinal kirurgi, herunder pædiatrisk vitreoretinal kirurgi samt intraokulær onkologi på regions- og højt specialiseret niveau.  
 
En forudsætning for at kunne varetage de kirurgiske opgaver er et indgående kendskab til, og erfaring med medicinsk/pædiatrisk retinologi, som dog kun vil indgå som en mindre del (20%) af den fuldt oplærte afdelingslæges arbejdsopgaver.  
 
Afhængigt af kvalifikationerne tilbydes et oplæringsprogram i nethindesygdomme, således at de nødvendige kompetencer opnås. Dette gælder både medicinske og kirurgiske kompetencer. I oplæringsperioden vil stillingen være vagtfri, men efter oplæring skal den der ansættes deltage i den kirurgiske bagvagt.  
 
Region Hovedstadens øjenklinik består af Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet-Glostrup, Kennedycenteret,  Nordsjællands Hospital, Hillerød
 
En afdelingslægestilling er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Der søges en speciallæge i oftalmologi og der efterspørges  
• Speciallæge i oftalmologi  
• Forskningserfaring i nethindesygdomme, ph.d.  
• Gerne EBO-eksamen  
 
Øjenklinikken er knyttet til Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med 4 kliniske professorer og 16 eksterne kliniske lektorer samt 5-10 ph.d.-studerende.  
Øjenklinikken har en forskningsenhed, forskningsenheden for klinisk øjenfysiologi.  
Hovedområderne er klinisk øjenfysiologi og patofysiologi samt kontrollerede kliniske undersøgelser.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos klinikchef Morten la Cour på morten.dornonville.de.la.cour@regionh.dk  
En stillingsbeskrivelse kan rekvireres via merethe.breilev@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist den 14.12.2017 kl. 8.00  
 
Ansættelsessamtaler forventes, at ville finde sted d. 19.12.17.  
 
Øjenklinikken på Glostrup Hospital varetager al akut oftalmologi for Region Hovedstaden og Grønland. Den er center for regionens kirurgi og de mere komplicerede ydelser.  
 
Øjenklinikken på Glostrup Hospital har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både børn og voksne, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde- og glaslegeme sygdomme, grå stær, aldersforandringer på nethinden og øjenskader.  
 
Der er ca. 360 ansatte i øjenklinikken, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner og et årligt budget på ca. 270 mio. kr., heraf 130 mio. kr. til lønninger.  
Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.  
 
Vi er en røgfri arbejdsplads.  
 
Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.