Jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger psykolog til Familieambulatoriet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital søger en autoriseret psykolog, gerne specialistuddannet eller med anden relevant efteruddannelse til en fast stilling, 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat 1. februar 2018 eller snarest muligt herefter. 
 
Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under gynækologisk/obstetrisk afdeling. Familieambulatoriet varetager svangreomsorgen for gravide med et aktuelt eller tidligere forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler samt gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler, samt arbejdet med psykosocialt sårbare gravide – to grupper, som ofte har problemstillinger, der ligner hinanden.  
 
Familieambulatoriet varetager opfølgning af børn, som i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler indtil skolealderen. Psykologernes arbejdsopgaver ligger primært på dette område. 
 
Formålet med Familieambulatoriets arbejde er at forebygge eller imødegå konsekvenserne af medfødte skader, sygdomme, fejludvikling og omsorgssvigt hos børn.  
 
Personalegruppen består af speciallæger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere, sundhedsfaglig forløbskoordinator og sekretærer. 
 
Familieambulatoriet har et omfattende samarbejde med mange fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er proces- og helhedsorienteret. 
 
Psykologens arbejde består af:  
 
 • Psykologiske undersøgelser af spæd- og småbørn, kognitivt, socialt, emotionelt og eksekutivt  
 • Udarbejdelse af børnepsykologiske rapporter 
 • Samtaler med sårbare gravide  
 • Tilsyn på indlagte gravide, barslende eller nyfødte 
 • Rådgivning af forældre/plejeforældre/andre omsorgspersoner eller professionelle ift. barnets vanskeligheder og behov 
 • Samarbejde med de øvrige faggrupper at udarbejdelse af oplæg til tværfaglig intervention samt statusbeskrivelser til socialforvaltningen.  
 • Undervisnings- og formidlingsaktiviteter i forhold Familieambulatoriets arbejde internt og eksternt 

Vi tilbyder:  

 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø 
 • Personlig og faglig udvikling 
 • Ekstern supervision monofagligt og tværfagligt. 
 • Tæt teamarbejde 
 • En udfordrende hverdag 
 • Indføring i gravides og børnefamiliers vilkår i Danmark 
 
Vi efterspørger erfaring med: 
 
 • Klinisk arbejde med spædbørn og småbørn, herunder risikobørn og deres udviklingsmønstre 
 • Psykologisk testning og udviklingsvurderinger af børn i alderen 0-6 år 
 • Vurdering af forældre-barn-samspil og barnets omsorgsmiljø, herunder erfaring med psykosocialt belastede familier 
 • Forebyggende og tidlige indsatser over for gravide, spæd- og småbørn og deres familier  
 • Rådgivning og vejledning om spæd- og småbørn  
 • Krisesamtaler og samtaler med gravide/par i forhold til kommende forældreskab og prænatal tilknytning 
 • Tværfagligt og tværsektorielt arbejde 
 • Erfaring med børne- og voksenpsykiatri, gravide samt kendskab til alkohol- og rusmiddelproblematikker vil være ønskeligt 

Vi efterspørger en kollega, som 

 • Er personligt og fagligt robust 
 • Har gode samarbejdsevner og gode relationelle kompetencer 
 • Er analytisk og systematisk 
 • Har gode formidlingsevner, skriftligt og mundtligt 

Familieambulatoriet dækker hele Region Hovedstaden og har udefunktion på Nordsjællands Hospital (i Hillerød). Ansøger skal derfor være indstillet på, at der kan være arbejdsopgaver der. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
 
Nærmere oplysninger kan fås hos psykolog Stine Aagaard, telefon 3862 2640 eller ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen, telefon 3862 1886
 
Ansøgningsfrist: Fredag d. 8. december 2017 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt fredag d. 15.december 2017