Jobbet "Karrierebevidste og fagligt engagerede sygeplejersker til Hjerne - Nervesygdomme Senge (Neurologisk sengeafdeling), Kolding Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
 
Er du en sygeplejerske der vil noget? Med dit fag - og med dig selv og din karriere? Og kan du se dig selv i nybygget afdeling med gode kolleger og et spændende speciale i udvikling? Så hører vi gerne fra dig!  
 
Hjerne-Nervesygdomme Senge er i helt nye faciliteter i Patienternes Akutsygehus i Kolding, og vi glæder os over de gode rammer, vi kan tilbyde vores patienter og pårørende.  
Siden den 01.09.2017 er vi begyndt, at tilbyde trombolysebehandling og vi ser allerede gode resultater .Vi har fået mulighed for at bemande en observationsstue i døgnets 24 timer. Efter nytår skal en kollega på barselsorlov, så derfor mangler vi dig og andre dygtige sygeplejersker - enten i en fast stilling eller i et vikariat, hvor du kan prøve specialet af – enten i vores akutte afsnit eller rehabiliteringsafsnit. Vi aftaler, hvad der passer bedst ind i forhold til dit liv, og i dine drømme og ambitioner som sygeplejerske.  
 
 
Vil du være med i et højdespring?
 
Det neurologiske speciale er bredt og har mange forskellige patientkategorier, og som sygeplejerske hos os får du derfor mulighed for at anvende og blive ekspert i hele spekteret af sygeplejen – fra den grundlæggende og instrumentelle til den psyko - sociale sygepleje. Det vil du også opleve i afdelingens oplærings- og uddannelsesforløb, som er nytænkende og modtager mange roser fra deltagerne for de gode muligheder for faglig udvikling. Vi afholder ugentlige faglige nyhedsmøder og forbedringstavlemøder, hvor du får indflydelse på at fastholde og forbedre kvaliteten af behandling og sygeplejen. Når du er oplært, skal du deltage i Journal Club for sygepleje, hvor du får lov at dykke ned i et fagligt emne. Dine kollegaer bidrager til den gode læringskultur i afdelingen ved altid at være klar til at svare på dine spørgsmål og være ved din side, når du har brug for faglig støtte.  
 
 
Vores nyansatte sygeplejerske Samira har beskrevet hendes møde med vores afdeling på denne måde:
 
”Arbejdet som sygeplejerske i afdelingen er et af mit bedste valg jeg har taget i forhold til min karriere. Det jeg er allermest er glad for, er specialet og samarbejdet med patienterne samt tværfaglig samarbejds- partnere. Jeg har altid drømt om at være akut sygeplejerske, men trods den korte tid jeg har været i Rehabilitering Senge har gjort, at jeg er blevet mere afklaret med, at det er her, jeg ønsker at være. Mit arbejde giver mig livsglæde, dels fordi at jeg gør en forskel og dels fordi, jeg samtidig styrkes både fagligt og personligt. Drivkraften er helt klart, når patienter udviser deres taknemlighed for min hjælp.”  
 
 
Vi tilbyder også:
 • Mulighed for at tilrettelægge din vagtplan, så den passer med din fritid og dit familieliv  
 • Der kan aftales fast aften- eller nattevagt, hvis du ønsker det  
 • Kort vej mellem ledelse og medarbejdere  
 • Værdier der udleves i praksis  
 • Et arbejdsmiljø præget af respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid, hvor humor er en vigtig del af hverdagen og arbejdsmoralen er i top  

Alt i alt søger vi dedikerede sygeplejersker, der brænder for at yde patienten det bedste. Har du den rette personlighed, tager vi ansvar for at guide og undervise dig ind i specialet efter et struktureret introduktions – og oplæringsprogram og mentorordning. Din karriere kan med andre ord ikke være i bedre hænder.  

 
Vi forventer at du: 
 • Brænder for dit fag og ønsker at være i front med den faglige udvikling  
 • Prioriterer og handler efter vores kerneværdi ”Patienten Først”, effektive patientforløb og dialog  
 • Kan påtage dig pædagogiske, koordinerende, samarbejdsmæssige og administrative opgaver  
 • Udviser empati og engagement og kan reflektere over din sygepleje  
 • Er god til at formulere dig og danner dig hurtigt et overblik  
 • Vægter tværfagligt samarbejde  
 • Arbejder aktivt med din faglige og personlige udvikling  
 • Bidrager aktivt i udvikling af dine kompetencer inden for den neurologiske sygepleje  
 
Opgaverne – akutte og rehabiliterende:
 
Opgaverne i afdelingen er tilsvarende varierede, og den rette ansøgere får som nævnt mulighed for at være med til at bestemme, hvilken del af paletten, man kommer til at arbejde med.  
 
Generelt indlægges patienterne akut, og en arbejdsdag i det akutte afsnit er yderst varieret og indeholder kompleks patientpleje, der stiller store krav til fagligheden og er rettet mod observation, koordination, planlægning, information og samtaler med patienter og pårørende i krise.  
 
Patientforløbene i rehabiliteringsafsnittet er ofte på tre til fire uger, og det giver optimale rammer for at opbygge et struktureret patientforløb og se resultaterne af den rehabiliterende indsats. Den rehabiliterende sygepleje er rettet mod grundlæggende sygepleje, inklusive instrumentelle opgaver, observation, koordination, planlægning, pædagogisk kommunikation og tæt samarbejde med patient og pårørende.  
Afdelingen arbejder med tildelt kontaktsygepleje, og det skaber sammenhæng mellem sygeplejen, deltagelse i det tværfaglige team og koordinering af det samlede patientforløb – selvfølgelig i tæt samarbejde med patient og pårørende.  
 
Behandling og pleje af den neurologiske patient planlægges og udføres i et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger. Der er et tæt samarbejde mellem neurologisk akut afsnit, rehabiliteringsafsnittet, neurologisk ambulatorium og primær sektor.  
Det Udkørende Apopleksiteam(DUA) blev oprettet i november 2016. DUA består af én af vores sygeplejersker, en fysioterapeut og en ergoterapeut. De følger op på den neurologiske behandling i patientens hjem og er bindeled til kommunens rehabiliteringstilbud.  
 
Hjerne- Nervesygdomme Senge har plads til 29 patienter. Akut afsnittet modtager patienter med forskellige neurologiske sygdomme f.eks. apopleksi, epilepsi, cancer cerebri, hovedpine, neuroinfektioner, ALS m.fl. Rehabiliteringsafsnittet har patienter til rehabilitering, primært patienter med apopleksi. Afdelingen har siden d. 4. oktober 2016 været en del af akutsygehuset i Kolding og er flyttet i et helt nyt sengeafsnit på 7. etage med enestuer.  
 
 
Mere om stillingerne:  
 
Stillingerne skal besættes fra d. 01.01.2018 eller derefter. De er på 32 - 37 timer i blandede vagter.  
 
Ansøgning modtages via nedenstående link, senest 15. december 2017.
 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i takt med at ansøgningerne kommer ind. Du vil blive kontaktet så snart vi har din ansøgning.  
 
Kontakt afdelingssygeplejerske Hanna Lyhne på 7636 0380 og hør mere om stillingerne.