Jobbet "Psykiatrien i Grønland søger Hjemmesygeplejerske i til distriktspsykiatrien i Nuuk " er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

- et spændende, selvstændigt & udfordrende job!

Er du interesseret i et udfordrende og spændende job i psykiatrien! – SÅ SE HER!

 

Psykiatrisk område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger Hjemmesygeplejerske til fast stilling i Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik.

En fuldtidsstilling (40 timer) i Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik er ledig til besættelse pr. 1.2. 18 eller efter aftale.

 

Målet for distriktspsykiatrien er:

 • at være den borgernære, opsøgende og forebyggende psykiatri, hvor patienten er i centrum for en sammenhængende og evidensbaseret behandling, i tæt samarbejde med det øvrige netværk

 

Vi kan tilbyde:

 • God introduktion, gode kolleger og et behageligt arbejdsklima, hvor trivsel er i fokus
 • En aktiv og engageret arbejdsplads, som er i rivende udvikling
 • Et job med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • Mange opgaver, som udfordrer din faglige nysgerrighed og som du har indflydelse på
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. supervision, undervisning og
 • Faglig udvikling 
 • Mulighed for medlemskab af atraktiv personale forening

 

Vi forventer at du:

 • Har psykiatrisk erfaring evt. specialuddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt og reflekterende
 • Har engagement og gode samarbejdsevner
 • Er åben og tillidsvækkende
 • Har en professionel tilgang til opgaveløsning
 • Er ansvarlig i forhold til opgaver, pligter og beføjelser
 • Respekterer andres værdighed
 • Kørekort

 

Det afgørende er, at du har interesse og sympati for det psykiatriske felt og at du selv har en god robust jordforbindelse.

 

Psykiatrien i Grønland bygger på en miljøterapeutisk tilgang, med kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, relations-behandling og kognitiv terapi. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en biologisk-psykologisk og social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats medtænker derfor såvel det biologiske, psykologiske som det sociale område. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er i høj grad omdrejningspunkt for vores daglige arbejde.

 

Distriktspsykiatrien, som er en del af Psykiatrisk Område, har til huse i lokaler på Niisi 5-7, men med tætte relationer og i gå afstand til hospitalet. Distrikts Psykiatrien behandler for nuværende fortrinsvis patienter med skizofreni. Psykiatrisk Område omfatter endvidere sengeafdeling med skærmet enhed, ambulatorium, psykiatrisk terapi samt socialrådgiverfunktion.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland. Find din overenskomst her.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Fastansatte ydes ferierejse med familien efter to års ansættelse.

Ved fastansættelse ydes fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

Ansøgningsfrist: 10. december 2017

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710425)

 

Kontakt/information:

kan indhentes ved henvendelse til Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på e-mail abkj@peqqik.gl eller telefon: +299 54 75 16

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til: personaleadministrationen Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller e-mail: mlce@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.