Jobbet "Ledende lægesekretær" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg

Dit næste skridt
Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
 
Vores ledende lægesekretær gennem mange år, tiltræder ny stilling indenfor vores egen afdeling.
 
Derfor opslås denne spændende og udfordrende stilling som ledende lægesekretær i Geriatrisk Afdeling med tiltrædelse den 1. januar 2018 eller efter aftale.
 
Ansvarsområder
Som ledende lægesekretær har du ledelsesansvaret for dygtigt og kompetent personale bestående af 6 lægesekretærer, 1 sundheds-servicesekretær samt 1 lægesekretærelev. 
 
Du vil være ansvarlig for ledelse og planlægning af sekretæropgaverne i afdelingen, ligesom du vil skulle sikre, at kompetencer udvikles og opgaver i gruppen fordeles under hensyntagen til de aktuelle ressourcer i afdelingen.  
 
Du står for den daglige personaleledelse med fokus på høj faglig standard, du gennemfører MUS-samtaler, tager dig af sygefravær og rekruttering af nye medarbejdere samt andre forefaldende opgaver, der sikrer en velfungerende afdeling.  
 
Du deltager i implementering af nye arbejdsopgaver i afdelingen, både mono- og tværfagligt. Du indgår i den daglige drift med fordeling på ca. 70% lægesekretæropgaver og 30% ledelsesopgaver. Du indgår i afdelingens lederforum sammen med de øvrige funktionsledere og afdelingsledelsen. Se evt. funktionsbeskrivelse her: Funktionsbeskrivelse - Ledende lægesekretær
 
Vi søger en leder som: 
 • er uddannet lægesekretær
 • er stolt af sin faglighed og er god til at støtte og motivere fagligt
 • kan skabe fællesskab og et godt arbejdsmiljø blandt sine medarbejdere og samarbejdspartnere
 • er synlig og har en imødekommende, dialogbaseret ledelsesstil
 • tænker kreativt og på tværs af faggrænser
 • tager fat i konflikter på en konstruktiv måde
 • har et godt overblik og er løsningsorienteret
 • har gode samarbejdsevner
 • gerne har erfaring som leder – eller er indstillet på at videreuddanne sig, hvis formel lederuddannelse ikke haves 
 
Vi kan tilbyde: 
 • En spændende lederstilling med mulighed for at udvikle lederkompetencer i samspil med andre ledere i afdelingen 
 • Et godt tværfagligt samarbejde i afdelingens gruppe af funktionsledere
 • Medindflydelse på afdelingens visioner og strategier for fremtiden 
 
Geriatrisk Afdeling, hvem er vi?
Geriatrisk Afdeling har 32 sengepladser samt et stort ambulatorium (Geriatrisk Klinik og Demensklinikken). Derudover står afdelingen i spidsen for flere projekter, blandt andet ”Geriatri i Døren” og ”Demensvenligt sygehus”. 
 
I afdelingen behandler vi patienter med geriatriske lidelser bredt, foretager udredning og behandling af blandt andet faldudredning, demens og osteoporose og varetager akut geriatri. 
 
Lægesekretærerne arbejder udelukkende i dagvagter, inkl. en lørdags- og søndags-/helligdagsvagter fra 8-14 hver 6. uge og en ugentlig senvagt til kl. 17. Lægesekretærstillingerne indebærer også deltagelse i en rotationsordning mellem sengeafsnit og ambulatorium. 
 
Hør mere: 
Du er meget velkommen til at kontakte nuværende ledende lægesekretær Susanne Fay Jespersen på tlf. 21380430,  ledende overlæge Søren Jakobsen på tlf. 51291080 eller oversygeplejerske Janeke Espensen på tlf. 23238487 for yderligere oplysninger. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønning sker i henhold til aftale med HK, hvorfor det er nødvendigt at vedlægge detaljeret CV og dokumentation for uddannelse. 
 
Ansøgningsfrist: 13. december 2017, kl. 8.00. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. december 2017. 
 
Vi håber du har fået lyst til at søge denne stilling i vores afdeling, og ser frem til at høre fra dig.