Jobbet "Endokrinologi, Nefrologi eller måske Kardiologi?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
KNEA på Hillerød Hospital søger sygeplejerske 
 
Afdelingen 
Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit i det samlede KNEA (Kardiologisk, Nefrologisk & Endokrinologisk afdeling), som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive specialepatienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter.  
Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for deltagelse i Regionhovedstadens nefrologiske efteruddannelse.  
 
Ledelse og muligheder for fagligudvikling 
Ledelsen af 0842 udgøres af én afdelingssygeplejerske og én nefrologisk overlæge. Udover at indgå i afsnitsledelse på 0842, varetager afdelingssygeplejersken også ledelsen af vores kardiologiske sengeafsnit 0641 (i samarbejde med en kardiolog). En ansættelse på 0842 åbner derfor mulighed for, at du som sygeplejerske, på sigt, vil have muligheden for at skabe et karriere- og udviklingsforløb med ansættelse på kardiologisk sengeafsnit – uden at skulle ud og søge nyt job. De tre specialer hænger tæt sammen og har mange overlap i de enkelte patientforløb og derfor vil erfaring og uddannelse indenfor netop disse specialer give dig som sygeplejerske, en unik mulighed for at tilegne sig en bred medicinsk forståelse.  
 
Personalegruppen 
Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje.  
Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter, samt fast tilknyttede farmakonomer der samarbejder med plejepersonalet omkring patientens medicin. Endelig har afsnittet en fast tilknyttet en husassistent, der hjælper med mange af de praktiske gøremål, som fx madudlevering, opfyldning etc..  
Vi arbejder tværfagligt og har patient og pårørende i centrum for vores arbejde. 
Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord.  
 
Introduktion og kompetenceudvikling 
Hvis du bliver vores nye kollega, får du mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed, i første omgang, i to spændende specialer. Dit introduktionsprogram er af 4-8 ugers varighed afhængig af din erfaring. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker.  
 
Vi søger en sygeplejerske der: 
 • Er engageret, fleksibel og initiativrig 
 • Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning 
 • Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer 
 • Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver – også når det går stærkt 
Vi kan tilbyde: 
 • Et veltilrettelagt introduktionsforløb i skiftende vagter. 
 • Nefrologisk efteruddannelse 
 • Løbende kompetenceudvikling efter kompetencekort i både endokrinologi og nefrologi, samt mulighed for kompetenceudvikling indenfor det kardiologiske speciale 
 • Tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper 
 • Weekendarbejde hver 3. weekend 
 • 6-8 vagter på 4 uger – samt indflydelse på egen vagtplanlægning 
 • En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen 
 
Yderligere information 
Tiltrædelse snarest eller efter aftale. 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Laila Dybdal på 48296440, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen. 
Ansøgningsfrist d. 15/12 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.