Jobbet "Autoriseret psykolog til specialiseret ambulant behandling af personlighedsforstyrrelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Autoriseret psykolog til specialiseret ambulant behandling af personlighedsforstyrrelser

 

Da en af vores dygtige psykologer starter som specialpsykologstud. 1. december, søger vi en autoriseret psykolog, også gerne specialist i psykoterapi, som brænder for psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser.

 

Vi har et stort og moderne ambulatorium, hvor patienter tilbydes gruppe og individuel psykoterapi i manualiserede forløb. Ambulatoriet er veldrevet og kendetegnes ved fravær af stress og lavt sygefravær. Der er mulighed for at individualisere de få patientforløb, der ikke lader sig behandle indenfor de ordinære behandlingspakker. På trods af regionale ydelseskrav er det i kommunikationen og ved konferencer i afd. patientbehandling og faglighed, der præger samarbejdet.

 

Ambulatoriet består af 3 teams: IPAO-Affektiv (opfølgning efter indlæggelse samt affektive pakkeforløb), PTSD (pakkeforløb for ptsd og tilpasningsreaktioner) og BP team (pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser).

 

Stillingen er i BP teamet. Primært til DAT behandling af patienter med borderline lidelse, men der kan også blive mulighed for ACT forløb med patienter med ængstelig/evasiv personlighedsforstyrrelse. Teamet er tværfagligt bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og ergoterapeut.

 

Vi tilbyder:

 

 • God kollegial og tværfaglig støtte og samarbejde

 • Mulighed for at præge og tage del i udviklingen af et specialiseret behandlingstilbud til patienter med borderline i tæt samarbejde med kollegaer

 • Mulighed for kompetenceudvikling ved supervision og relevante kurser

 • Gode muligheder for supervision ift. behandlingsopgaven

 • Monofaglige psykologmøder

 • Tværfaglig undervisning ugentligt

 

Vi søger en psykolog som:

 

 • Har bred psykoterapeutisk erfaring indenfor personlighedsforstyrrelser

 • Har erfaring med behandling af patienter med psykiatriske lidelser

 • Har kendskab til DAT og gerne ACT samt grundigt kendskab til kognitiv adfærdsterapi

 • Kan varetage individuel såvel som gruppeterapi indenfor ovennævnte terapiretninger

 • Ønsker at deltage i den kontinuerlige udvikling af evidensbaseret behandlingspraksis

 • Kan varetage en primær terapeutfunktion i gruppeterapi

 • kan efterleve organisationens værdier om ansvar, respekt, faglighed og udvikling med patienten i centrum

 

Vi forventer, at du:

 

 • Er autoriseret psykolog og gerne specialist i psykoterapi eller tæt på

 • Udviser initiativ og engagement. Har fokus og forståelse for ydelseskrav i en

  moderne psykiatri

 • Er i stand til selvstændigt at strukturere din arbejdsuge

 • Trives i tæt teamsamarbejde og sætter pris på kollegial sparring

 

Mød nogen af os her:

 

Hør vores overlæge Danilo Brito fortælle om Borderline diagnosen og behandlingen i denne Podcast:

 

https://soundcloud.com/psykiatri-fonden/interview-overlaege-danilo-i-psykoterapeutisk-ambulatorium-og-behandler-af-patienter-med-borderlin

 

Se en lille film med vores kollegaer i IPAO, der fortæller om arbejdet i ambulatoriet (i forbindelse med et tidl. stillingsopslag):

 

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/secret/19770773/8ab976417bcbbe591e7dc4b7961e76da

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er en fast stilling på 32-37 timer til besættelse pr. 1. januar 2018. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst.

 

Ansøgningsprocedure:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 

 • Psykolog og afsnitsleder Ann Colleen Nielsen på tlf. 3864 5040

 • Psykolog Susanne Risum 3864 5018

 • Chefpsykolog Juno Calmer på tlf. 3864 6077

   

Ansøgningsfristen er den 15. december 2017 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 20. december 2017.

 

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.