Jobbet "Overlæger til Psykiatrien Syd, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

 

Psykiatrien Syd søger to overlæger, med mulighed for privatchauffør frem og tilbage på arbejde.

Vil du køres frem og tilbage fra arbejde?

Der kører bus mellem København og Vordingborg med afgang fra bla. DGI byen kl. 0700 og retur fra Vordingborg igen kl. 14.30. Hvis du benytter bussen der har WI-FI, frem og tilbage, er der seks timers tilstedeværelse,og 1,4 times arbejde i transporttiden

Afdelingen er beliggende i Vordingborg og har 70 sengepladser, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Udover PAM har vi tre sengeafsnit. Psykiatrien Syd er ved at sætte et nyt hold af speciallæger, og som led i dette søger vi to overlæger.

Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab. Vi søger derfor to overlæger, som har lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen og vil medvirke til at sikre, at vores patienter får behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet.

Vi har et godt arbejdsmiljø - Læs mere her -  og vi får meget gode evalueringer fra vores yngre læger og medicinstuderende. Vi er derfor overbeviste om, at vores udfordringer med at rekruttere overlæger skyldes vores afstand til København – det skal dog sige, at når man kører mod trafikken, tager det kun 68 minutter at køre fra Rådhuspladsen - og det er på den baggrund at vi har etableret busordning

Vi ønsker overlæger, som vil

  • Bidrage til optimal udnyttelse af de lægelige ressourcer på sengeafsnit og i akut funktioner
  • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
  • Medvirke til at samarbejdet med de ambulante enheder, somatikken og kommunerne bliver så godt som muligt
  • Gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, så vi som ledelse kan bringe det op i relevante fora
  • Medvirke ved undervisning af studerende, uddannelseslæger og uddannelsespsykologer
  • Bidrage til udviklingen af Psykiatrien Syd som en god arbejdsplads
  • Bidrage til udviklingen af psykiatrien i hele regionen

Vi tilbyder

  • En behagelig arbejdsplads med mulighed for indflydelse
  • Fleksibel arbejdstilrettelæggeles, fx med fremmøde fire dage ugentligt
  • Mulighed for deltagelse i kurser/konferencer

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv lægeroller.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Vivi Strange Pedersen, vip@regionsjaelland.dk

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.